10 000-tals jägare på sammanlagt 2,3 miljoner hektar i Mellansverige sägs upp från sina marker när Bergvik Skog omstrukturerar ägandet. De aktuella markerna är markerade med grönt på kartan.
Foto: Bergvik Skog 10 000-tals jägare på sammanlagt 2,3 miljoner hektar i Mellansverige sägs upp från sina marker när Bergvik Skog omstrukturerar ägandet. De aktuella markerna är markerade med grönt på kartan.

Tiotusentals jägare sägs upp i Bergvik

Samtliga jaktlag på Bergvik skogs marker sägs upp från om med nästa jaktår, vilket drabbar tiotusentals jägare på 2,3 miljoner hektar i Mellansverige. Orsaken är Bergvik Skogs omstrukturering. Ägandet ska överföras till bland annat Stora Enso Skog, Billerud Korsnäs Skog, FAM AB och ett konsortium av mindre ägare. Bara de nya ägarna kan svara på om de berörda jägarna får ha kvar jakten.

Information om den kommande uppsägningen av jakträttsavtalen har under de senaste dagarna gått ut till alla jaktlag och viltvårdsområden som nyttjar jakträtterna.
Det är Stora Enso och Billerud Korsnäs som säger upp kontrakten eftersom de har upplåtit alla jakträtter åt Bergvik Skog sedan 2004, då Bergvik bildades av Stora Enso och Korsnäs markinnehav.

Oklart vilka ägare det blir på markerna
Det är i dagsläget oklart vilka marker som får vilka ägare. Tidningen Affärsvärlden har tidigare rapporterat att Billerud Korsnäs ska ta över det område som i dag kallas Bergvik Öst (cirka 17 procent av totalarealen). Enligt samma artikel ska Stora Enso ta över cirka 70 procent av Bergvik Väst och resten delas upp mellan FAM AB (ägt av Wallenbergstiftelsen) och ett konsortium av mindre ägare. 

”Förhandlingar på hög nivå”
– Det här är förhandlingar som förs på hög nivå. Ärligt talat har inte heller jag en aning om hur uppdelningen kommer att se ut, säger Michael Larsson, nyttjanderättschef på Stora Enso Skog AB.
Han konstaterar att uppsägningen är en naturlig åtgärd inför en sådan här omfattande omstrukturering. Men samtidigt vet han att många människor berörs och att bolaget därför vill gå ut med information i god tid.
• När tror du vi får veta mer om vilka bolag som tar över vilka marker?
– Jag kan inte svara på det. Det kan komma i närtid och det kan dröja, svarar Michael Larsson.
• Rent juridiskt innebär detta att många tusen jägare i Mellansverige mister jakten nästa sommar. Hur oroliga ska de vara och vad kan de förvänta sig av framtiden?
– Bara den nya ägaren av den aktuella marken kan svara på de frågorna. Jag kan bara svara för Stora Ensos del och konstaterar då att vi även fortsättningsvis har behov av många jägare på våra marker. Samtidigt är det naturligt att man vid en så här stor förändring också ser över hur vi upplåter jakten. Men det är inget vi tagit ställning till i dag, kommenterar Michael Larsson.
• Har ni fått några reaktioner på den information som gått ut?
– Väldigt få. Vi gick ut med informationen i måndags och jag har fått några undrande mail, men inte mer. Jag skulle tro att de som hängt med lite i vad som rapporterats kring Bergvik Skog har varit medveten om att något sådant här skulle ske.