Om kommunen arrenderar ut jaktmark kan det bli lättare för unga jägare att komma upp i de 50 hektar mark som krävs för en jakträtt, menar Årjängspolitikern Anette Eriksson (C). (arkivbild)
Foto: Lars-Ove Jonsson/Mostphotos Om kommunen arrenderar ut jaktmark kan det bli lättare för unga jägare att komma upp i de 50 hektar mark som krävs för en jakträtt, menar Årjängspolitikern Anette Eriksson (C). (arkivbild)

Vill ge unga kommunal jaktmark

För att hjälpa unga jägare i Årjäng att få en jakträtt föreslår den centerpartistiska kommunpolitikern Anette Eriksson i en motion att ska kommunen ska arrendera ut mark till ungdomar som vill jaga.

– Det krävs 50 hektar i dag för att ha en jakträtt. Eftersom kommunen har skog så kanske invånarna skulle kunna arrendera marken av kommunen, säger Anette Eriksson till Nya Wermlands-Tidningen.
Hennes förhoppning är att det ska ge fler ungdomar möjlighet att jaga.
Ett liknande system finns redan i Torsby kommun där jaktarrendeavgiften är billigare för personer som är under 30 år.

Har mycket mark
Motionen diskuterades nyligen i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Vi har mycket mark i kommunens ägo, men all kanske inte är så spännande när det gäller jakt. Men nu ska ärendet till fullmäktige och därefter kan vi tillsätta en grupp som ska se över hur det blir rättvist så att alla kan ta del av detta, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S).