Norska regeringen satsar två miljoner norska kronor på att öka barn och ungdomars förståelse för jakt som friluftsaktivitet.
Foto: Shutterstock Norska regeringen satsar två miljoner norska kronor på att öka barn och ungdomars förståelse för jakt som friluftsaktivitet.

Norsk miljonsatsning på unga jägare

I den norska statsbudgeten satsar regeringen två miljoner norska kronor på att öka barn och ungdomars förståelse för jakt, fångst och nyttjande av de så kallade utmarksresurserna.

Primärt ska pengarna gå till sådant som befrämjar jakt och fångst som friluftsaktivitet.
Men Siri Martinsen i djurrättsorganisationen NOAH säger att norska regeringen inte förstår allvaret i den naturkris som FN:s naturpanel har varnat för.
– Detta att använda pengar för att rekrytera barn som ska orsaka djur lidande och död är hårresande, säger hon till Dagsavisen.
Olika organisationer har sedan juli kunnat ansöka om medel ur detta anslag hos Miljødirektoratet. Men inga pengar har ännu fördelats.

Handlingsplan för att skapa större värden
Norska regeringen vill att naturresurserna ska utnyttjas bättre och skapa större värden.
Därför har man utarbetat en handlingsplan för ett ökat värdeskapande baserat på viltresurser som kan nyttjas. I den har man bland annat tittat på hur jaktupplevelser kan tas till vara och hur man kan öka omsättningen av viltkött.
Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG samt Norges Jeger- og Fiskerforbund har bidragit till handlingsplanen.
Fler aktiviteter ska tillkomma i handlingsplanen under kommande år, enligt lantbruksdepartementets kommunikationsenhet.