Jämthundstiken Akita blev testets absolut bästa hund med sitt intensiva arbetssätt på björnarna. Hon utmanade björnarna så att de visade tänderna emot henne.
Jämthundstiken Akita blev testets absolut bästa hund med sitt intensiva arbetssätt på björnarna. Hon utmanade björnarna så att de visade tänderna emot henne.

Kön växer till JRF:s björntest i Orsa

Kön till Jägarnas Riksförbinds björntest i Orsa är nu så lång att det även tas fram en möjlighet att låta den tilltänkta björnhunden möta en radiostyrd ”björn”. Konceptet ska utvärderas under våren och jämföras med hur hundarna reagerar på levande björnar.

Onsdagen den 16 april fick tio medlemmar från JRF, Jägarnas Riksförbund, möjlighet att testa sina hundar i Orsa grönklitts björnpark.

I ett vintrigt Grönklitt med fem minusgrader träffades tio förhoppningsfulla hundägare klockan sju på morgonen utanför entrén till björnparken, där Conny Björklund gick igenom dagens test med hundägarna.

Forskare sköt björn med revolver

Till historien hör att Conny Björklund för 17 år sedan var med och startade björntesterna efter att några björnforskare hade blivit mycket illa tilltygade av en dåligt sövd björn uppe i Orsa finnmark. Det behövdes göras ett eftersök, eftersom en av forskarna hade skjutit på björnen med en revolver som de hade med sig som självförsvar.

Conny Björklund hade i sitt dåvarande arbete som polis ansvaret för eftersök på skadat vilt. Nu fick han improvisera ett eftersök på den skadade björnen.

Efter många olika experiment under åren lyckades Conny Björklund och hans medhjälpare till slut, efter ett gott samarbete med Orsa björnpark, få till ett någorlunda bra och fungerande björntest för blivande eftersökshundar.

En period tog Svenska Jägareförbundet över all testverksamhet och la ut den på privata entreprenörer. Men efter mycket arbete av främst Gunnar Håkansson, vice ordförande i Dala-distriktet av Jägarnas Riksförbund, är testet även öppet för JRF-medlemmar.

Kön blir allt längre

Intresset har varit enormt stort från förbundets medlemmar. Många har tyvärr fått sättas upp på en väntelista till kommande tester, eftersom vi testledare inte hinner med mer än max tio hundar per tillfälle uppe i björnparken.

Men nu finns det en ljusning. Jägarna i Orsa har bildat en arbetsgrupp, där även testledarna ingår. Nu finns det en annan möjlighet till björntest. Det är ett test med en radiostyrd ”björn”, vilken i stort sett är en kopia av en redan fungerande björn som har testats med goda resultat på även rutinerade hundar som det skjutits björn för.

Det här konceptet kommer att testas på hundar i Orsa under maj månad, där testledarna kommer att utvärdera skillnaderna på den radiostyrda björnen gentemot björnarna i björnparken.

Efter genomgången på onsdagen testades de tio hundarna med varierande resultat.

Ville helst bort från björnarna

En del hundar tyckte att björnarna var otäcka och ville inte skälla på någon björn. De ville helst ut från björnhägnet. Harry Fredriksson, sekreterare i Dalarnas JRF-distrikt, kom med sin jämthund, vilken gjorde ett väldigt bra arbete på björnarna i hägnet.

Även Peter Petersson från Orsa med sin jämthund gjorde ett mycket bra intryck på testledarna.

Jämttiken Akita bästa hunden

Den bästa hunden som testades under dagen var Pierre Nyqvists Djuptjärns Akita, en jämthundstik med ett fantastiskt arbetssätt på björnarna i hägnet. Akita blev testets bästa hund.

Av de andra raserna som var med lyckades en plotthundhane, som Per Persson från Sälen äger. Även plotthunden blev godkänd under testet med bra poäng.