Björn fälld i nödvärn av älgjägare. Dalarna står inför ökande problem med den växande björnstammen. Det finns antagligen cirka 3 000 björnar i Sverige, men tilldelningen i björnjakten är fortfarande restriktiv.
Foto: Ove Nyström Björn fälld i nödvärn av älgjägare. Dalarna står inför ökande problem med den växande björnstammen. Det finns antagligen cirka 3 000 björnar i Sverige, men tilldelningen i björnjakten är fortfarande restriktiv.

Kritik mot snål tilldelning av lo

Den regionala rovdjursgruppen är oenig på flera punkter. Bland annat riktar jägarorganisationerna hård kritik mot att länsstyrelsen sett till att dämpa tilldelningen i årets lojakt. Det blev bara en ökning med ett lodjur till sammanlagt åtta i Dalarna. Jägarna ville ha jakt på 35 lodjur.

Representanter i den regionala rovdjurgruppen kritiserar även länsstyrelsen för att skicka ut material för sent. Representanterna hinner inte diskutera frågorna med sina föreningar eller organisationer.

Lantbrukarna i LRF i Dalarna tillhör de som kräver att dagens rovdjurspolitik skall skötas mer regionalt. För LRF är det viktigt att ersättningar för rovviltstängsel och rovdjursskador på boskap skall betalas ut. I nuläget sker det bara om det finns pengar kvar på kontot för detta.

Diskussioner inom rennäringen pågår om vilken rovdjursförekomst samebyarna kan tolerera och hur ett samlat rovdjurstryck bör räknas. Även kungsörn ska ingå i rovdjurtstrycket, anser renskötarna.

Flera björnincidenter

Hittills har 17 incidentrapporter gällande rovdjur kommit in till polisen. Två björnar har skadats i samband med kollision med fordon.

En björn avlivades när den kommit in i en kohage, ett beslut som länsstyrelsen tog.

Vid mötet framhölls hur viktigt och värdefullt det är med duktiga björnhundar vid dessa tillfällen.

Fäbodbrukarna i Dalarna är starkt kritiska och känner stor uppgivenhet på grund av rovdjuren. Ansvaret för störningarna har lagts på fäbodbrukaren, som i stort sett bara har att ta hem boskapen på grund av rovdjurstrycket.

Den förra s-regeringen lät miljöpartiet göra en mångmiljonsatsning på att propagera för stora rovdjur. Bland annat skulle det ske i skolor.

Naturvårdsverket fick i uppdrag att dela ut pengarna till olika intressenter. Därmed fick

Naturskyddsföreningen möjlighet att göra propaganda för rovdjur bland elever i Dalarna. Det är något som väckt kritik, både från Jonny Jones, kommunalråd i Rättviks kommun och Jägarnas Riksförbunds representant Gunnar Håkansson från Orsa.

Partisk rovdjursinformation

De anser att informationen inte är opartisk och att länsstyrelsen borde se till informationen är verklighetsförankrad.

När kritiken framfördes i rovdjursgruppen lovade länsstyrelsen att göra en uppföljning och undersöka om information från projektet var korrekt.

Länsstyrelsen lovar också via rovdjursgruppen att diskussionen och processen kring kommande tilldelning i björnjakten skall bli bättre.

Viktigt är att länsstyrelsen lämnar ut kunskapsmaterial till rovdjursgruppen och tar in synpunkter från gruppen innan beslut fattas. Bland andra Lars-Olov Kristiansson från Jägarförbundet framhåller att skyddsjaktsansökningarna på björn är väl underbyggda med fakta. Naturskyddsföreningens representant Jarl Hammarqvist påpekade däremot i gruppen att länsstyrelsens uppgift främst borde vara att bara upplysa Naturvårdsverket om de regionala synpunkter som finns.

Jakt på för få lodjur

Tilldelningen i årets lodjursjakt leder till hård kritik mot länsstyrelsen. Båda jägarorganisationerna anser att länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket har gjort att tilldelningen i årets jakt är alldeles för låg.

I renskötselområdet får ett lodjur fällas och sju i övriga Dalarna. Därmed är det bara en ökning med ett lodjur i årets jakt, jämfört med 2006.

Det är så mycket lo i Dalarna att det under förra årets jakt fälldes tolv lodjur redan på premiärdagen. Dessutom var ytterligare två lodjur påskjutna.

Under årets skyddsjakt gäller en ny regel att fällda lodjur måste rapporteras inom en timme istället för tre timmar. Därmed hoppas Naturvårdsverket kunna minska risken för överskjutningar.

Gunnar Håkansson, ordförande i Orsa-Mora-avdelningen för Jägarnas Riksförbund, är fundersam om det är meningsfullt att vara med i rovdjursgruppen.

– Länsstyrelsen tar ju varken hänsyn till rovdjursgruppens inställning eller forskarna på Grimsö när det gäller tilldelningen av antalet björnar och lodjur, säger han.

Lodjuren i Dalarna får svälta

Enligt viltskadecentret på Grimsö finns inte mat på längre sikt för alla lodjur i Dalarna.

Båda jägarorganisationerna ville ha jakt på 35 lodjur i år.

Gunnar Håkansson påpekar att rovdjursgruppen och länsstyrelsen skall ta regionala hänsyn i första hand.

Istället fokuserar länsstyrelsen på de nationella målen för rovdjursstammarna utan att ta hänsyn de problem som rovdjuren ställer till med i länet.

– Vad är viktigast att ta hänsyn till – människor som lever ute på landsbygden i Dalarna eller hur stora rovdjurstammar Sverige ska ha? undrar Gunnar Håkansson.