Foto: Shutterstock Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren om varg i SVT:s Agenda

Skyddsjakten måste förenklas och vargstammen pressas ner till runt 170 djur. Det framförde landsbygdsminister Peter Kullgren under gårdagens Agenda i SVT.

Gårdagens Agenda i SVT kretsade kring att vargpopulationen ökar snabbt i södra Sverige. Inledningsvis berättade en utsatt fårbonde från Blekinge om hur en vargtik vid fyra tillfällen angripit hans tamdjur.

Andra skyddsjakt

Nu har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt för andra gången och fårbonden samarbetar med sina grannar för att vakta djuren.

Därefter intervjuades Isak Isaksson som är Naturskyddsföreningens expert i vargfrågor. Han fick kommentera det faktum att det nu för första gången finns en majoritet i riksdagen för en sänkning av vargstammen.

En majoritet

M, SD, KD, S och C vill att antalet djur ska minska. V och L hävdar att de vill att vetenskapen ska bestämma antalet och MP vill ha fler vargar än i dag. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur antalet vargar kan halveras från 300 till 170.

Vad tycker Naturskyddsföreningen om det? frågade programledare Camilla Kvartoft.

– Man ska komma ihåg att vi har ungefär 450 vargar enligt den senaste inventeringen. Minimiantalet är 300 och vargen är klassad som starkt hotad, svarade Isak Isaksson.

Han tillade:

– Att sänka vargstammen till hälften tycker vi är en ytterst dålig idé. I stället borde man satsa på förebyggande åtgärder som man vet fungerar väldigt bra, till exempel rovdjursavvisande stängsel.

Peter Kullgren

Därefter intervjuades landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Vi vill se 170 till 270 vargar, gärna i det lägre intervallet, sa han.

Som svar på en fråga om hur en genetiskt hälsosam stam ska säkerställas, svarade Peter Kullgren:

– Det har vi gett ett uppdrag till Naturvårdsverket där vi har skruvat på tidigare regeringsuppdrag där vi inte frågar om det här är möjligt utan vad behöver vi göra då vi har 170 till 270 vargar med särskilt fokus på det lägre intervallet.

Därefter fäste han uppmärksamhet på lantbrukarnas vilkor.

Hotade lamm

– Sverige har fantastiska förutsättningar att vara helt självförsörjande på lammkött. Konsumtionen ökar men importen tar ökningen. Vi har snart ingen lammproduktion kvar i Sverige och frågar man de som arbetar med det här är det här en mycket bidragande orsak.

Men det är väl bara att sätta upp avvisningsstaket?

– Vi har många exempel på då vargar går igenom rovdjursavvisande stängsel. Men betänk nu södra delarna av Sverige där tätheten mellan tamdjursbesättningarna är betydligt högre än hemma i mitt Värmland. Det kommer att bli brutalt kostsamt för staten med tveksam nytta.

Hur ska människa och varg samexistera?

– Jag tror att skyddsjakten är väldigt avgörande. Vi vill och Naturvårdverket har fått i uppdrag att titta på att man omedelbart vid en attack ska få efterfölja och avliva den varg som har orsakat skadan. Nu kan det ta veckor och månader innan man får till det här.

– Jag ser mycket fram mot den här utredningen och den kommer i slutet av den här månaden.