Den skadskjutna vargen fotograferades av en viltkamera i Linghed i slutet av augusti. Skottskadan syns som en mörk fläck på höger framben.
Foto: Privat Den skadskjutna vargen fotograferades av en viltkamera i Linghed i slutet av augusti. Skottskadan syns som en mörk fläck på höger framben.

Länsstyrelsen vill avliva Linghedsvargen

Vargen som skadsköts under skyddsjakt i Linghed i våras är återigen tillbaka – trebent, blödande, mager och eventuellt skabbangripen. Länsstyrelsen i Dalarna har tagit emot två skyddsjaktsansökningar och lovar att landa i ett beslut i morgon.

Det var den 29 april som vargen sköts på 100 meters avstånd på en åker i Linghed i Falu kommun under skyddsjakt. Skottet träffade ett framben. Därmed övergick skyddsjakten till eftersök med spårhundar. Men den skadskjutna vargen kunde inte hittas.
Anledningen till att länsstyrelsen beslutade om skyddsjakt var att den unga vargen i en dryg månad hade uppvisat ett mycket oskyggt och oönskat beteende, och rört sig bland husen inne i byn. Myndigheten var helt enkelt rädd att situationen kunde bli farlig.

Är i mycket dåligt skick
I slutet av augusti sågs och fotograferades vargen i Linghed igen, och skrämdes bland annat bort från en fårhage. Vargen haltade kraftigt på höger framben, men såg fortfarande ut att vara i bra hull. Analyser av spillningsprov visade att det var samma varg som hade skadskjutits under skyddsjakten.
Bilder som togs av en åtelkamera för en dryg vecka sedan visar att vargen nu återigen är tillbaka i Linghed. Den haltar fortfarande och är nu dessutom mycket mager och eventuellt skabbangripen.
Länsstyrelsen har kontaktats av privatpersoner och jägare som har sett vargen och anser att det är djurplågeri att inte avliva den. Personal från länsstyrelsen kunde när de studerade vargens spår i helgen konstatera att den inte bara går på tre ben utan dessutom blöder från höger sida.

Två ansökningar om skyddsjakt
Tidigare har länsstyrelsen hänvisat till paragraf 40 c i jaktförordningen, vilken innebär att svårt skadat vilt får avlivas även om det är fredat och befinner sig på någon annans mark. Ansvaret vilar dock på skytten.
Men både i går och i dag har det inkommit ansökningar om skyddsjakt på den skadskjutna vargen, med hänvisning till att den lider.
– Våra jurister måste analysera mer vad vi har utrymme att besluta om, så att det inte blir något rättsligt efterspel. Målbilden är att vi vill avliva vargen, förklarar Caroline Dickson, chef på länsstyrelsens viltenhet.
Hon har under tisdagseftermiddagen suttit i möten och kommer att fortsätta resonera med länsstyrelsens jurister i kväll.
– I morgon ska vi försöka landa i ett bra beslut, säger hon.

En lucka i lagstiftningen
När länsstyrelsen i Uppsala län hamnade i samma dilemma för ett år sedan konstaterade man där att det finns en lucka i lagstiftningen som gör att det inte går att besluta om skyddsjakt på en svårt sjuk och plågad varg.
En delvis förlamad vargtik med flera skador fick då gå i en månad innan länsstyrelsens personal kunde avliva henne, eftersom det inte är tillåtet att söka efter ett skadat eller sjukt djur. Det kan ses som jakt.
Till slut sköts vargtiken av länsstyrelsens personal med stöd av paragraf 40 c, det vill säga av djurskyddsskäl, efter att ett tips från allmänheten hade inkommit om att spår efter vargtiken syntes i snön.