Det är i huvudsak på samebyarna Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens åretruntmarker som järvjakten får äga rum.
Foto: Shutterstock Det är i huvudsak på samebyarna Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens åretruntmarker som järvjakten får äga rum.

Licensjakten på järv får starta i dag

I dag inleds licensjakten på 15 järvar i ett område i Jämtlands län, trots att Naturvårdsverkets beslut har överklagats av föreningen Jaktkritikerna som också begärde inhibition.

Det var i mitten av november som Naturvårdsverket beslutade att för första gången tillåta licensjakt på 15 järvar i Jämtlands län, mellan den 28 november och 31 december, för att minska skadorna för rennäringen.

Stor järvkoncentration
Järvpopulationen har uppnått så kallad gynnsam bevarandestatus och man uppskattar att det nu finns 679 järvar i Sverige. Koncentrationen är som störst i Jämtlands län, där 41 procent av järvarna befinner sig.
Speciellt drabbade av skador är samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen och det är i huvudsak på deras åretruntmarker som jakten får äga rum.

Rätten avslog begäran
Föreningen Jaktkritikerna har överklagat Naturvårdsverkets beslut och också begärt inhibition, det vill säga att jakten ska stoppas under den rättsliga prövningen. Förvaltningsrätten i Luleå avslog dock den begäran i går, enligt P4 Jämtland.
Det innebär att licensjakten på järv får inledas i dag och pågå åtminstone tills domstolen har tagit ställning till ifall Naturvårdsverkets beslut ska stå fast eller ändras.