Foto: Mostphotos Skabbsmittan cirkulerar sedan en tid bland vargarna i reviret Linderödsåsen.

Linderödsvargarna sprider rävskabb

Skabben bland vargar på Linderödsåsen i Skåne har sannolikt spridit sig till flera djur. Men enligt länsstyrelsen finns det i dagsläget inga tecken på att någon varg är så sjuk att åtgärder måste vidtas.

I vargreviret Linderödsåsen i Skåne har det kommit allt fler rapporter om rävskabb hos vargar under senaste tiden.

Filmade vargar

Också länsstyrelsen i Skåne bekräftar detta efter att smittade vargar filmats av viltkameror, vilket Jakt & Jägare tidigare har skrivit om.

Skabbdrabbade vargar klarar sig ofta betydligt bättre än hundar och rävar och brukar kunna läka ut sjukdomen, men valpar klarar sig sämre.

Jägare har dock hört av sig till länsstyrelsen den senaste tiden med frågor om huruvida en skabbdrabbad varg får skjutas.

”Själv ansvarig”

I ett pressmeddelande hänvisar vilthandläggare David Börjesson till jaktförordningen.

Han säger:

– Det är personen som avlossar skotten som själv är ansvarig och behöver därför vara helt säker på sin bedömning och kunna motivera sitt beslut om att det djur som avlivats var i så dåligt skick att det inte kunnat klara sig. Om man skjuter en varg med stöd av paragraf 40 c ska detta anmälas till polisen. Polisen kommer skicka in djuret till SVA som gör slutlig bedömning,