Vid 6.30-tiden i morse blev vargen i Linghed i Dalarna påskjuten. Eftersök med hundekipage pågår. (Arkivbild)
Foto: Sandra Karlsson Vid 6.30-tiden i morse blev vargen i Linghed i Dalarna påskjuten. Eftersök med hundekipage pågår. (Arkivbild)

Linghedsvargen är påskjuten

Cirka 15 skyttar sitter beredda

(ANDRA UPPDATERINGEN) I morse, dagen innan tiden för skyddsjakten gick ut på den orädda ”byvargen” i Linghed, blev en varg i skyddsjaktsområdet påskjuten.
– Vargen blev påskjuten vid 6.30-tiden i morse, berättar jaktledaren för Jakt & Jägare.
Vid 13.30-tiden spårades den skadade vargen fortfarande och ett 15-tal passkyttar var utsatta, men eftersom det är så torrt i markerna har spårhunden ett svårt jobb.

Vargen visade tecken på att ha träffats av skott när den var på en åker vid byn, enligt skytten.
Dessutom visade blodfynd vid undersökningen av skottplatsen att vargen skadskjutits och sedan gått undan.
– Just nu pågår eftersöket. Vi har satt in hundar, säger mannen, som utsetts till jaktledare av länsstyrelsen i Dalarna.
Området för skyddsjakten runt byn Linghed är så litet att det hittills inte setts som meningsfullt att använda hundar.

Kan bli hundjobb utanför jaktområdet
Men nu behövs hundekipagen för att få tag på den skadsjutna vargen, även om det skulle innebära att vargen går undan utanför det avgränsade området.
Jägarna som deltar i eftersöket har fått klartecken av markägare och jägare att gå in på deras marker.
Jakt & Jägare fick kontakt igen med jaktledaren vid 13.30-tiden. Då pågick fortfarande eftersöket.

”Det söks med två hundar”
– Det söks med två hundar, men det är bara en hund åt gången som sätts in, förklarar jaktledaren.
En av hundarna som använts är specialtränad för att göra eftersök på varg.
Om vargen, som kan ha gått i sårlega, stöts iväg av spårhundsekipaget, sitter skyttar beredda.

Cirka 15 skyttar sitter beredda
– Det är ett 15-tal skyttar utsatta i utkanten av skyddsjaktsområdet, säger jaktledaren, vars mobiltelefon gått varm under dagen.
Besiktningsmannen Bert Eriksson från länsstyrelsen har besökt skottplatsen och deltar nu i eftersöket.
– Det bandas med en hund som är expert på att söka stora rovdjur. Men det är torrt i markerna och därmed ett svårt jobb för hunden, berättar Bert Eriksson.
Han har tagit flera DNA-prov under dagen. Dels från blod som hittades på skottplatsen, dels från lite blod 200 meter från skottplatsen.

DNA-prover ska ge svar
– Jag har även tagit DNA-prov från vargspillning vid ett bostadshus vid åkern där vargen sköts, berättar Bert Eriksson.
Vargen träffades med ett skott på åkern.
– Det andra skottet var troligen en bom, säger Bert Eriksson.

Avkomma från Björnåsreviret
Han ska senare idag lämna in DNA-proverna för analys. Det fanns även vargspillning vid en hundgård i Linghed som det tagits prov på.
– Då kan det jämföras och avgöras om det är samma oskygga varg som det tagits DNA-prover på efter de tidigare besöken i Linghed, förklarar Bert Eriksson.
I så fall handlar det om en varg som är en avkomma från föräldraparet i Björnåsreviret.

Fick tillstånd till 30 april
Efter att länsstyrelsen tidigare avslagit två gånger om skyddsjakt i Linghed kom det till slut ett beslut om att vargen ska avlivas, för att det inte ska bli fler incidenter med människor som möter den oskygga vargen.
Skyddsjakten tilläts under tiden 16 till 30 april.
Förvaltningsrätten har i sin tur avslagit överklagandena av skyddsjaktsbeslutet från bland andra föreningen Nordulv.