Henrik Tågmark, JRF:s rovdjursansvarige, och Per Mellström, jägarrepresentant för viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg, är mycket kritiska mot lodjursbeslutet.
Henrik Tågmark, JRF:s rovdjursansvarige, och Per Mellström, jägarrepresentant för viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg, är mycket kritiska mot lodjursbeslutet.

”Lobeslut fiasko för rovdjurspolitiken”

– Fiasko för den nya rovdjurspolitikens regionala ansvar.
Det säger JRF:s Henrik Tågmark om Naturvårdsverkets lodjursbeslut. Per Mellström i Gävleborgs viltförvaltningsdelegation är lika besviken:
– Det skiter sig för oss igen här i Mellansverige.

Henrik Tågmark är Jägarnas Riksförbunds rovdjursansvarige och bor i Värmland. Han dömer ut lodjursbeslutet, som sätter ett tak på 30 lodjur i avskjutning i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Henrik Tågmark anser att det frågan om ett fiasko för det regionala och lokala inflytandet. Men han lägger inte skulden i första hand på Naturvårdsverket:
– I själva verket är det länsstyrelserna som misslyckas. Inventeringsunderlaget är under all kritik och man klarar inte av att kvalitetssäkra de föryngringar som finns, säger Tågmark.
– Det går inte att hantera beslut på ett seriöst sätt när det är så. Det var samma sak i fjol. Alla vet att lodjuren blir fler, man känner till lodjursgrupper, men ingenting syns i inventeringarna, tillägger han.
Henrik Tågmark pekar också på att kriterierna för kvalitetssäkring är alldeles för hårda och måste bli praktiskt möjliga att nå upp till.
– Om det visar sig att inventeringarna är fel – som det blev i samband med vargbeslutet – tycker jag att det vore anständigt om Naturvårdsverket reviderar sitt beslut, säger Henrik Tågmark.

Ansvaret läggs på Mellansverige
I Gävleborg är missnöjet lika stort. 

Per Mellström är jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen och utbrister spontant:
–Det skiter sig för oss igen.
– Lodjursstammen expanderar för långsamt söderut och i norr ska den minskas. Det betyder att vi i Mellansverige, som sitter med hela vargstammen, även måste ta ansvar för lodjursstammen. Det är vi som hamnar i kläm.
Per Mellström anser att det nationella minimålet på 250 lodjursföryngringar är problemet. Det skulle kunna vara rimligt i ett läge då Sverige har en rejäl lodjursstam i södra rovdjursförvaltningsområdet. Men nu tycks lodjuren ha svårt att sprida sig söderut, samtidigt som de södra länens miniminivåer är låga. I det viltrika södra rovdjursförvaltningsområdet är den totala miniminivån 38 lodjur och i Mellansverige, där även vargpredationen är stor, är miniminivån 137 lodjur.

Huggsexa och lottdragning
Närmast ska länen i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet träffas och fördela tilldelningen mellan sig. Det ska troligen också finnas kvar djur för senare skyddsjakter.
– Det blir säkert ett kul möte när de mellansvenska länen ska ha huggsexa om de få lodjuren som man får fälla, säger Per Mellström ironiskt.
Henrik Tågmarks kommentar om saken är:
– De kan lika gärna ordna lotteri. De tilldelningar det blir frågan om har ingen praktisk betydelse.