Den svenska lodjursstammen växer, enligt preliminära siffror från vinterns inventering.
Foto: A Jellema / Shutterstock.com Den svenska lodjursstammen växer, enligt preliminära siffror från vinterns inventering.

Lostammen ökar

Under de senaste fem åren har lodjursstammen minskat till knappt hälften, men nu ser det ut att ha vänt. Preliminära inventeringsresultat tyder på att det nu finns fler lodjur än förra året.

Förra året registrerades 142 familjegrupper av lodjur i Sverige, skriver Sveriges Radio. Preliminära siffror från vinterns inventeringar visar att det finns 185 familjegrupper. Det betyder att stammen ökar igen efter att den har minskat i fem års tid. År 2009 fanns det cirka 1 700 invider, medan det förra året räknades till lite mer än 800.

Bara jakt i nordliga län
Förra året tilläts jakt på lodjur bara i de nordligaste länen i Sverige, just för att låta stammen återhämta sig, och det verkar ha gett resultat.
– Ja, lodjuren tycks vara en art som svarar ganska snabbt på att man lägger in begränsningar på jakten och att vi kan reglera lodjuren ganska snabbt. Och den återhämtar sig också snabbt om vi skjuter för mycket, säger Magnus Kristoffersson på Naturvårdsverket till Sveriges Radio.

Vissa frågetecken kvar
Det är inte helt klarlagt att stammen återhämtar sig i hela landet, trots att det tycks finnas fler lodjur.
Bland annat finns det frågetecken kring hur lodjur påverkas av tillgången på bytesdjur och närvaro av vargrevir. Dessutom har det varit goda snöförhållanden under den gångna vintern, vilket kan ha påverkat möjligheterna att registrera de familjegrupper som hittats.