M: Fel jaga jägares vapen

Andreas Norlén, moderat riksdagsledamot från Östergötland, har motionerat i riksdagen om att arbetet mot vapenrelaterad brottslighet bör inriktas på att bekämpa införsel, innehav, försäljning och användning av illegala vapen. Bakgrunden är BRÅ:s rapport om att antalet mord som görs med illegala skjutvapen ökar och att det är en oroande utveckling.

– Historiskt sett har insatser mot vapenrelaterad brottslighet främst inriktats på att förhindra att legala skjutvapen genom stöld hamnar i händerna på kriminella som sedan kan använda dem för att begå brott. Detta sker genom mycket hårda restriktioner för legalt vapeninnehav samt gällande förvaringen av de legala vapnen, säger Andreas Norlén (m).

Tidigare forskning saknas
Enligt Andreas Norlén har tidigare forskning på området saknats. Han påpekar att det under det senaste året dock har kommit flera studier och forskningsrapporter som behandlar vapenanvändning och vapenstölder.
– Forskningen visar genomgående att legala eller tidigare legala, det vill säga stulna, vapen nästan aldrig används vid brott. Istället är det vapen insmugglade från Östeuropa som används, säger riksdagsledamot Andreas Norlén (M).
Studien ”Skjutvapen använda i brott i Sverige 2000-2010” har undersökt samtliga anmälda fall av grova brott med skjutvapen (totalt 971) under perioden 2000-2010
– Resulatet blev att  det var i storleksordningen två vapen per år som kom från legala källor, vilket skall ställas i relation till cirka 1,8 miljoner legala skjutvapen i landet, kommenterar  Andreas Norlén.

”Lagliga vapen används nästan aldrig”
Andreas Norlén menar att Brottsförebyggande rådet samtidigt har visat att tidigare legala vapen knappt förekommer i kriminella kretsar: Svenska vapen, som jaktvapen och armévapen, spelar i dag en mycket liten roll i den kriminella miljön. Förr var det hagelgevär och svenska armévapen. I dag är det utländska vapen av ett slag som det inte finns någon legal marknad för i Sverige.
– Det är därför dags att byta fokus i kampen mot vapen och koncentrera den till att gälla införsel, innehav, försäljning och användning av illegala vapen, som jag skriver i min riksdagsmotion, säger den östgötske riksdagsledamoten Andreas Norlén (m).