Johan Hultberg (M) vill ha besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hur det blir med möjligheter för jägare att kunna sälja vildsvinskött utan att behöva gå omvägen via en vilthanteringsanläggning.
Foto: Riksdagen/Shutterstock Johan Hultberg (M) vill ha besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hur det blir med möjligheter för jägare att kunna sälja vildsvinskött utan att behöva gå omvägen via en vilthanteringsanläggning.

M vill ha besked om vildsvinskött

Johan Hultberg (M) vill ha besked från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om hur det blir med en lagändring, så att jägare ska kunna sälja vildsvinskött direkt till konsument.

M-politikern tillhör dem som vill slopa kravet på att vildsvinsköttet först måste tas hand om hand i en vilthanteringsanläggning.
– Den ekonomiska ersättningen till jägaren upplevs av de flesta som för liten för att processen ska vara värd besväret. Resultatet blir att jägare slutar jaga vildsvin när den egna frysen är fylld, kommenterar Johan Hultberg.
Hittills har landsbygdsministern inte nappat på förslag göra hanteringen av trikintestat vildsvinskött enklare. Ministern har heller inte presenterat några andra nya konkreta förslag från regeringen, konstaterar Johan Hultberg.

Vill följa det tyska exemplet
”Vi moderater har länge motionerat om enklare regler när det gäller försäljning av vildsvinskött och har också lyft fram att Sverige bör följa det tyska exemplet och ge lokala restauranger och näringsidkare möjlighet att köpa viltkött direkt från jägare. Nu har också Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet gjort gemensam sak. Nämnda organisationer har i en hemställan som nyligen överlämnades till regeringen lagt förslag som ligger helt i linje med det Moderaterna driver”, skriver Johan Hultberg i en interpellation till Bucht.
I riksdagsfrågan undrar M-politikern om Bucht tänker ta något initiativ i frågan.
”Är statsrådet beredd ta initiativ till en lagändring i syfte att ge jägare möjlighet att sälja trikintestat vildsvinskött i mindre volymer direkt till konsument liksom till näringsidkande såsom lokala restauranger?” undrar Hultberg.
Debatt i riksdagen om detta blir det tisdagen den 17 april.