FOTO: PETER EKESTRÖM Användandet av mörkersikten lyfts fram av LRF som ett effektivt inslag i vildsvinsjakten.

Mindre vildsvinsstam – LRF vill jaga suggor med kultingar

Att skjuta kultingförande vildsvinssuggor bör strykas som jaktbrott. Det anser LRF som också menar att det måste bli enklare för jägare att sälja vildsvinskött och att drönare bör tillåtas vid jakten.

Det är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som i ett pressmeddelande om vildsvinssituationen lyfter frågan om effektiv jakt. Man skriver att jaktlagstiftningen ”måste moderniseras bland annat på den punkten att det inte ska vara ett jaktbrott att råka skjuta vildsvinssugga som åtföljs av kultingar”.

Vill tillåta drönare

LRF anser att det därutöver bör bli enklare för jägare att sälja kött från vildsvin, tillåtet att hitta vildsvinen med hjälp av drönare och att utfordringen måste regleras effektivare.

Samtidigt påpekar LRF att trenden med en ständigt ökande vildsvinsstam ser ut att vara bruten och nämner det faktum att mörkersikten och lampor numera tillåts har bidragit till utvecklingen – något som bland annat minskar risken för spridning av Afrikansk svinpest.

Färre trafikolyckor

Som stöd för att vildsvinsstammens ökning kan ha planat ut hänvisar LRF till statistik från Nationella viltolycksrådet. Den visar att olyckorna med vildsvin har minskat med 25 procent under de senaste åren, trots att det totala antalet viltolyckor har ökat. I Kalmar har till exempel antalet olyckor med vildsvin minskat från 908 under 2019 till 492 förra året.

”En viktig indikator”

– Olycksminskningen är en mycket viktig indikator på att något händer runt vildsvinen i landet och det är fullt möjligt att vi för första gången ser frukten av ett gediget samarbete mellan myndigheter, markägare, bönder, beslutsfattare och jägare, kommenterar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.