Björnar som drar sig till bebyggelse vill komma undan andra aggressiva björnar, menar Marcus Elfström, doktor i viltbiologi.
Foto: Eduard Kyslynskyy / Shutterstock.com Björnar som drar sig till bebyggelse vill komma undan andra aggressiva björnar, menar Marcus Elfström, doktor i viltbiologi.

Missförstådda problembjörnar

De björnar som söker sig till bebyggelse kallas ofta för problembjörnar. Men enligt studier är det inte maten som lockar, utan de vill komma undan andra aggressiva björnar.

Under björnsymposiet på Grönklitt i Orsa i onsdags presenterades de senaste rönen från det Skandinaviska björnforskningsprojektet. Marcus Elfström, doktor i viltbiologi, pratade då bland annat om de björnar som söker sig till bebyggelse och därmed blir kallade problembjörnar. Enligt studier är det främst unga björnar och honor med ungar som håller till nära bebyggelse.
– De väljer närheten till människor hellre än att riskera att råka ut för en stor aggressiv hanbjörn. Under parningssäsongen håller sig hanar och även ensamma honor borta från bebyggda trakter, förklarade Marcus Elfström.

Är inte ute efter mat
Att björnar är särskilt intresserade av att leta efter mat i soptunnor menar Elfström är felaktigt.
– Om folk får reda på varför björnarna söker sig nära bebyggelsen, inte för att leta efter mat, utan för att hålla sig undan vuxna aggressiva hanar, kanske deras oro minskar, säger Marcus Elfström.

33 människor skadade sedan 1977
Även Veronica Sahlén, som också doktorerat på universitetet i Norge, pratade på symposiet, och då om möten mellan människor och björn. Hon berättade att 33 personer skadats av björn i Skandinavien mellan 1977 och 2012. Två av dem dog. De flesta var beväpnade jägare och alla var män.
– Oftast har också en hund varit inblandad. Då obeväpnade personer angripits av björn har det ofta varit av honor med ungar, sade Veronica Sahlén.