Någon obligatorisk jaktrapporteringsskyldighet är inte på väg att införas, men liksom tidigare måste bland annat älgjägare rapportera vad de fäller.
Foto: Mostphotos Någon obligatorisk jaktrapporteringsskyldighet är inte på väg att införas, men liksom tidigare måste bland annat älgjägare rapportera vad de fäller.

Missförstånd om text i jaktförordningen

Naturvårdsverket förtydligar nu ett förslag om en ny paragraf i jaktförordningen. Texten berör myndighetens uppdrag att med pengar från viltvårdsfonden främja viltvården.

Det är en ny föreslagen paragraf, 5d §, i jaktförordningen som nämns i en delrapport från Naturvårdsverket.
I ett pressmeddelande skriver myndigheten att syftet med och innehållet i rapporten kan ha missuppfattats. Därför har man valt att författa ett förslag på en alternativ författningstext.

Förslag på ny text
Det ursprungliga förslaget löd:
”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning.”
Nu föreslår Naturvårdsverket i stället följande text:
”Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om anmälan av jaktresultat för jakt som avses i bilaga 1 och bilaga 4 till denna förordning som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller Sveriges internationella åtaganden i övrigt.”

Vill undvika missförstånd
Enligt Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverket, är det viktigt att snabbt förtydliga då det finns skäl att tro att regler och direktiv missuppfattas.
– När vi skrev det första förslaget skrev vi ett enkelt och flexibelt förslag. Men sedan fick vi en känsla av att folk trodde att vi ville införa en obligatorisk jaktrapporteringsskyldighet, säger han och tillägger:
– Men så är det inte alls. Vi vill kunna meddela föreskrifter i de fall det finns en skyldighet att rapportera resultat med tanke på medlemskap i EU eller andra internationella överenskommelser. När folk börjar tro saker i viltförvaltningen måste vi förtydliga.