Gråsälstammen i Östersjön har i genomsnitt vuxit med cirka fem procent per år sedan början av 2000-talet.
Foto: Shutterstock Gråsälstammen i Östersjön har i genomsnitt vuxit med cirka fem procent per år sedan början av 2000-talet.
Noterade gråsälar i hela Östersjön (röda kvadrater) och i Finland (blåa kvadrater).
Foto: Finlands viltcentral Noterade gråsälar i hela Östersjön (röda kvadrater) och i Finland (blåa kvadrater).
Resultat av inventeringen av gråsäl 2019 per havsområde och land.
Foto: Finlands viltcentral Resultat av inventeringen av gråsäl 2019 per havsområde och land.
Beräkningsresultatet för vikare har varierat rätt kraftigt 2013−2019 på grund av att isförhållandena i april har varierat.
Foto: Finlands viltcentral Beräkningsresultatet för vikare har varierat rätt kraftigt 2013−2019 på grund av att isförhållandena i april har varierat.

Närmare 40 000 gråsälar i Östersjön

Vid flyginventeringen av gråsäl i Östersjön i år noterades cirka 38 000 gråsälar, och drygt 12 800 vikare befann sig på isarna i Bottenviken. Det rapporterar Finlands viltcentral.

De senaste åren har mängden gråsälar som har observerats vid inventeringen varit cirka 30 000 individer. Att antalet nu har gått upp till nästan 40 000 kan förklaras med att det, förutom att stammen har vuxit, även rådde goda inventeringsförhållanden i våras.

Ökar fem procent per år
Gråsälstammen i Östersjön har i genomsnitt vuxit med cirka fem procent per år sedan början av 2000-talet. Tillväxten har under de senaste åren varit störst i södra Östersjön, vilket huvudsakligen beror på gråsälar som har kommit från andra områden.
– En indikering om att stammen växer och att gråsälar flyttar sig är att resultatet för havsområdet i Finland nu är cirka 4 500 individer större än 2017, säger Mervi Kunnasranta, specialforskare vid Naturresursinstitutet, i ett pressmeddelande.

Fotograferas vid flyginventeringar
Över 80 procent av gråsälarna befinner sig på våren i kärnområdet för utbredningen under pälsbytet, det vill säga i havsområdena nära sydvästra Finland, mellersta Sverige och västra Estland.
Vid flyginventeringar fotograferas gråsälarna under pälsbytet vid månadsskiftet maj–juni på kobbar som ligger långt från kusten och antalet individer räknas från fotografierna.
Naturresursinstitutet ansvarar för inventeringen av gråsäl i Finlands havsområde.

Varierande resultat för vikare
Vid inventeringstiden beräknades också att drygt 12 800 vikare befann sig på isarna i Bottenviken, vilket är fler än förra året (cirka 9 900) men färre än 2017 (cirka 13 600).
Variationerna avspeglar dock inte plötsliga förändringar i mängden vikare, för resultatet har varierat kraftigt sedan 2013, utan på grund av olika isförhållanden i april under inventeringen.

Vikarstammen ökar också
Vikarstammen i Bottenviken har utifrån sinsemellan jämförbara beräkningsresultat också ökat med i genomsnitt cirka fem procent per år.
Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för inventeringen av vikare i Bottenviken och övriga sälarter i Sveriges havsområde.