Det finns gott om både gråsäl och vikare i Östersjön.
Foto: Shutterstock Det finns gott om både gråsäl och vikare i Östersjön.

Ökat jakttryck på finska gråsälar

Senaste jaktsäsong fälldes 413 gråsälar i Finland, vilket är en ökning med 79 procent jämfört med året dessförinnan. Färre östersjövikare sköts emellertid än tidigare år.

Det är Viltcentralen i Finland som presenterar statisk över den finska säljakten.
Den senaste jaktsäsongen fälldes 273 vikare i Finland, en minskning med tolv procent jämfört med året dessförinnan.
Under samma period ökade dock antalet gråsälar som sköts med 79 procent och landade på 413 fällda djur.

39 procent av kvoten
Jaktkvoten för gråsäl, som regleras genom Finlands jord- och skogsbruksministeriets förordning, var senaste jaktsäsong totalt 1 050 individer, varav 350 i Bottenviken-Kvarken, 400 i sydvästra Finland och 300 i Finska viken.
Trots den stora ökningen fälldes således endast 39 procent av den tillåtna gråsälskvoten.

Starka sälstammar
Den fastställda kvoten för östersjövikare var 375 individer på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad.
Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga.
År 2020 såg man vid räkning i Östersjön nästan 40 000 gråsälar. Ungefär 17 000 av dessa befann sig på finskt havsområde. På bas av beräkningen av vikarsälstammen i Östersjöområdet är det nu över 20 000 östersjövikare i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde.

Minska skadorna
Uppföljningen av gråsälstammen på finskt havsområde görs av Naturresursinstitutet. Bottenvikens vikarsälinventeringar ansvarar Naturhistoriska museet i Sverige för.
Syftet med den jakt som sker med stöd av jaktkvot är att förhindra och minska de skador som sälstammarna orsakar på fisket och fiskodlingen.