Foto: Shutterstock Sälarna i Östersjön blir allt magrare. Utanför Gävleborg är djurens späcklager generellt hälften mot det normala.

Östersjösälar allt magrare på grund av strömmingsbrist

Sälarna i Östersjön blir i allt sämre form med ett späcklager som är hälften av det normala. Storskaligt industrifiske, klimatförändringar och förlegad lagstiftning nämns som några orsaker.

EU:s förbud mot försäljning av sälprodukter har ofta nämnts som en av orsakerna till att jaktintresset är svårt att stimulera med resultatet att stammen växer sig för stor och hotas av sjukdomar.

Sämre skick

Nu är gråsälarna i Östersjön i sämre skick än någonsin tidigare, rapporterar Sveriges Radio som nämner omfattande industrifiske och den akuta strömmingsbristen som två av orsakerna.

Dessutom hänvisar man till Havs- och vattenmyndigheten som påpekar att även miljö- och klimatfaktorer kan inverka negativt på sälarnas hälsa.