Två personer som bor i Insjön nekas skyddsjakt på varg efter vargbesök vid sina bostäder. Att det hittats vargspillning 15 meter från huset räcker inte, anser länsstyrelsen i Dalarna. (Arkivbild)
Foto: Shutterstock Två personer som bor i Insjön nekas skyddsjakt på varg efter vargbesök vid sina bostäder. Att det hittats vargspillning 15 meter från huset räcker inte, anser länsstyrelsen i Dalarna. (Arkivbild)

Nekas skyddsjakt på varg vid bostäder

Länsstyrelsen i Dalarna avslår två ansökningar om skyddsjakt på varg i Gimmenreviret i Leksands kommun. De är två privatpersoner i Insjön som gjort varsin ansökan om skyddsjakt sedan det har varit vargbesök vid deras bostäder.

Den ene personen vill ha skyddsjakt på grund av risken för skada på tamdjur. Varg har rört sig i närheten av boningshus och upplevs som oskygg.
Den andra personen i Insjön har hittat vargspillning 15 meter från sin bostad och känner olust inför att vargen rört sig inne på tomten.
”Den sökande beskriver en oro för grannarnas fårbesättningar där lamning nu pågår. Det uppges även att vargar i området tidigare uppträtt oskyggt”, skriver länsstyrelsen om ansökningen.

”Inga kända skador i området”
Det blir avslag för båda ansökningarna om skyddsjakt.
”Inga skador är kända i området under den senaste 12-månadersperioden” motiverar länsstyrelsen.
När det gäller vargbesök nära bostäderna hänvisar länsstyrelsen till Viltskadecenters vägledning om vargar nära hus eller människor:
”Skyddsjakt ska övervägas om en eller flera vargar vid upprepade tillfällen och under en längre tid rapporterats vistas inom 30 meter från en eller flera människor i dagsljus eller mörker.”
”Länsstyrelsen bedömer dock att de rapporter som kommit in inte uppfyller de kriterier som föreslagits av Viltskadecenter” konstateras det lakoniskt i båda avslagen.