Foto: MostphotosDet satsas sju miljoner kronor under 2021 på att sprida Mera tall-projektet till fler län. Det går ut på lokala samarbeten där skogsägare planterar mer tall och jägarna skjuter bort en lämplig del av klövviltet för att få en bra balans mellan skogsbruk och viltstammar.

Ny miljonsatsning på Mera tall

Jägarnas Riksförbund, JRF, fortsätter att samarbeta med skogsbruket i Mera tall-projektet. De stora problemen med betesskador på ungskog gör att Skogsstyrelsen satsar sju miljoner kronor under 2021 på projektet Mera tall.

I stora drag är upplägget att kanske uppåt 30 procent av älgstammen skjuts bort. I gengäld satsar skogsägarna på att plantera tall istället för gran för att förebygga betesskador.
Maximalt 30 procent av tallföryngringarna ska skadas allvarligt av klövviltsbete. JRF har genom överenskommelsen ställt sig bakom skogsbrukets mål angående skador.

Jägare och skogsägare samverkar lokalt
Modellen innebär att jägare och skogsägare samverkar lokalt för att hitta en lämplig balans mellan viltet och skogsproduktionen.
– JRF har deltagit i projektet sedan det startade i Örebro och Sörmland. Det är viktiga frågor och det är positivt att alla brukarorganisationerna arbetar tillsammans med ett gemensamt mål, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent vid JRF.
Han sitter med i en arbetsgrupp hos Skogsstyrelsen hur jägarna och skogsbrukare kan samverka lokalt.

Hoppas att projektet sprids till fler län
Hittills är Mera tall etablerat i delar av Småland och Sörmland samt i Örebro län.
– Vi hoppas att detta projekt kan sprida sig över landet. Det finns många vinster för alla parter, om målen i projekt i projektet nås, säger JRF-konsulenten Mikael Hultnäs.
Det finns sex filmer på Skogsstyrelsens Youtube-kanal som ger korta introduktioner om olika delar i Mera Tall-metodiken.
Filmerna finns här:

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...