Den oskygga vargen undkom en gång, nu är beslut om förnyad skyddsjakt fattat. (arkivbild)
Foto: Mostphotos Den oskygga vargen undkom en gång, nu är beslut om förnyad skyddsjakt fattat. (arkivbild)

Ny skyddsjakt på människofarlig varg

Länsstyrelsen har beslutat om förnyad skyddsjakt på den oskygga vargen i Korskrogen i Ljusdal. Beslutet fattas av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.

Det var i oktober som länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade om skyddsjakt på en varg som uppträtt närgånget mot människor i ett område kring Korskrogen i Ljusdals kommun.
Då hade vargen rört sig på gårdsplaner och tagit katter. I sitt beslut konstaterade länsstyrelsen att vargen inte är genetiskt viktig och att det ” finns stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur.”

Buffertzon
Men jakten gav inte resultat och den aktuella vargen är kvar i samma område.
Med anledning av detta fattar länsstyrelsen beslut om förnyad skyddsjakt på samma grunder som vid det tidigare beslutet.
För att jakten ska bli effektivare utökas skyddsjaktområdet med en buffertzon där jakten får avslutas om den påbörjats inom skyddsjaktområdet.
Dessutom får hund användas under skyddsjakten som pågår till den 16 december.