Foto: Graham Bloomfield/Shutterstock.comDe blivande varglänen för större bidragspotter för rovdjursavvisande stängsel. (Arkivbilden visar elstängsel för djurparksvargar.)

Nya varglänen utpekade

De nya varglänen blir Östergötland, Södermanland, Uppsala, och Stockholms län. Därför delar Jordbruksverket ut 750 000 kronor extra för rovdjursstängsling till respektive län i vargens spridningszon.
– Det är fruktansvärt. Rovdjurspolitiken utarmar landsbygden bit för bit så människor snart inte kan verka här längre, säger Jörgen Rolf, stövarjägare från Valdemarsvik.

De nya varglänen pekas ut i Jordbruksverkets beslut om tilldelning av pengar för rovdjursstängsling för 2012 och 2013.
Samtliga län utom Gotland får dela på de 20 miljoner kronor som finns kvar av de ursprungliga 40 miljoner som avsatts för rovdjursavvisande stängsel.
I de län som bedöms bli de nya varglänen delar Jordbruksverket dessutom ut 750 000 kronor extra till respektive län.
Enligt beslutet från Jordbruksverket höjs också ersättningen per meter stängsel som fårfarmaren får till 50 kronor från årsskiftet.

1,2 miljoner till Södermanland
För exempelvis Södermanlands län betyder det 484 000 kronor i ordinarie anslag plus 750 000 kronor för att länet nu ska bli varglän. Totalt 1,2 miljoner kronor.
Enligt Roger Engstrand, fårfarmare och jägare från Bettna i Södermanland, är summan löjligt låg när han räknat på vad pengarna räcker till.
– Med ett bidrag på 50 kr per meter räcker pengarna till 24 600 meter stängsel. För att stängsla in 25 till 30 tackor går det i snitt åt 4 000 meter stängsel vilket betyder att 6,2 gårdar kan få bidrag, säger han.

En procent av fårägarna får bidrag
– Eftersom det finns cirka 700 fårgårdar i Sörmland betyder det att ungefär en procent kan komma i åtnjutande av bidrag för att skydda sina får lite bättre. Rovdjursstängslet är ju ingen garanti för att vargen inte går in ändå, säger han.
I framtiden får länsstyrelserna tillgång till sina stängselpengar direkt utan att behöva ansöka från Jordbruksverket.
– Länsstyrelserna kan nu arbeta förebyggande och betala ut ersättning för rovdjursstängsel på ett smidigare sätt än tidigare, säger Emma Svensson på Jordbruksverket.

Bedömning av risker
Fördelningen av pengarna bygger på statistik om förekomsten av varg, björn och lo i Sverige som Viltskadecenter tagit fram. Utifrån antalet vargrevir har det gjorts en bedömning av risken för rovdjursangrepp under de närmaste tre åren.
Enligt Jordbruksverket är syftet med stängselersättningen att rovdjurssäkra betesmarker, slåtterängar och vallar i rovdjurstäta områden.
Många av de växt- och djurarter som idag är rödlistade är beroende av betade marker. Därför har vargens utbredning allt mer kommit att hota den biologiska mångfalden i landskapet.
Jörgen Rolf bor i Valdemarsvik i Östergötland och är starkt kritisk till att hans län nu står på tur för att bli ett nytt varglän.

”Det är inte klokt”
– Det här är inte klokt. Landsbygden utarmas allt mer och det blir mycket svårare att bedriva någon form av verksamhet med varg i trakten. Det vore intressant om en sådan som Anders Borg skulle räkna på vad vargen verkligen kostar. Det är ju enorma pengar, säger han.
Jörgen Rolf pekar på att i Finland, Ryssland och Estland minskar man vargbeståndet för att den ställer till så mycket problem.
– Men här i Sverige vräker vi ut pengar på att sprida vargen samtidigt som våra gamla svälter inom åldringsvården och inte kan få rena blöjor, säger han.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...