Fler illegalt skjutna vargar kan ge färre vargar som får skjutas legalt, varnar Naturvårdsverket.
Fler illegalt skjutna vargar kan ge färre vargar som får skjutas legalt, varnar Naturvårdsverket.

Ökad illegal jakt på rovdjur

Kan påverka både licens- och skyddsjakt

Enligt vargforskaren Olof Liberg har den illegala vargjakten på varg ökat med 50 procent de senaste fem-sex åren. Naturvårdsverket pekar även på illegal jakt på björn, järv, kungsörn och lodjur. Sammantaget kan det minska utrymmet för både licens- och skyddsjakt på rovdjuren, varnar Naturvårdsverket.

– Men att illegal jakt idag är så stor att det riskerar att påverka den lagliga jakten är nog inte alla medvetna om, kommenterar Nils Henriksson, jurist på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Den illegala jakten kan äventyra överlevnaden för de svenska rovdjursstammarna och försvårar en förutsägbar och långsiktigt hållbar förvaltning av rovdjursstammarna. Det gör även att Sverige får svårt att leva upp till internationella åtaganden om biologisk mångfald, enligt Naturvårdsverket.

Påverkar skydds- och licensjakt
– Några av våra rovdjursstammar balanserar på gränsen för gynnsam bevarandestatus. Den illegala jakten påverkar rovdjursstammarna negativt, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till förvaltningsåtgärder i form av skydds- och licensjakt, kommenterar Nils Henriksson.
Illegal jakt sker på samtliga stora rovdjur och i alla områden där de finns, hävdar Naturvårdsverket.
15-18 procent av vargarna skjuts illegalt, enligt Olof Liberg, docent i viltekologi och vargforskare vid Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Illegal vargjakt har ökat 50 procent
Olof Liberg beräknar att den illegala jakten har ökat med nästan 50 procent de senaste fem-sex åren.
– År 2011 beräknade vi att den illegala jakten på varg var 12-13 procent av populationen. I dag bedömer vi att 15-18 procent dödas genom illegal jakt. Men siffrorna är än så länge bara preliminära, säger Olof Liberg.
Juristen Nils Henriksson pekar även på att aktivister under de senaste åren ökat sina jaktsabotageinsatser för att försöka stoppa beslutade jaktinsatser.
– Det bidrar till en ökad polarisering. Det kan leda till uppgivenhet hos markägare som har fått ett tillstånd om skyddsjakt. Då är det viktigt att jakten ska kunna genomföras i enlighet med beslutet. Ytterst handlar det om respekt för regler som är framtagna genom en demokratisk process, säger Nils Henriksson.