Danska politiker kan inte svara på vilka följder den som skjuter en varg i nödvärn kan vänta sig. Det beror på hur varje specifik situation ser ut, menar Esben Lunde Larsen, Danmarks miljö- och livsmedelsminister.
Foto: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com Danska politiker kan inte svara på vilka följder den som skjuter en varg i nödvärn kan vänta sig. Det beror på hur varje specifik situation ser ut, menar Esben Lunde Larsen, Danmarks miljö- och livsmedelsminister.

Oklart om nödvärn mot varg

I Danmark är det ett juridiskt gungfly om någon skjuter en varg som attackerar tamdjur. Det framgår av ett svar i Folketinget, den danska riksdagen, om nödvärnsrätt när det gäller varg.

Det är den borgerlige danske miljö- och livsmedelsministern Esben Lunde Larsen som svarar på frågor. Han meddelar att om en varg angriper en persons tamdjur kan det betecknas som nödvärn. Därmed är det lagligt fälla vargen, säger ministern enligt ett referat i Landbrugsavisen.
– Men det beror på situationen och domstol ska bedöma den konkreta händelsen, tillägger ministern.

Har konsulterat justitieministern
Esben Lunde Larsen har konsulterat sin kollega, justitieministern. Denne hänvisar till regler om angreppets farlighet, vem som skjuter samt hur värdefullt det angripna tamdjuret kan vara. 
Det kan också tilläggas att det ännu inte finns något vägledande juridiskt fall angående nödvärnsskott vid vargangrepp på tamdjur.
Det är socialdemokraten Simon Kollerup som frågat. Han vill också veta hur EU-rätten ställer sig till möjligheten att få fälla en varg för att skydda sina djur. 

”Andra lösningar måste uteslutas”
Esben Lunde Larsen svarar att det med existerande EU-regler inte går att fastställa generellt när varg får fällas i enstaka nödvärnslägen. Ska det göras undantag från habitatdirektivet när det gäller skyddsjakt måste det ha säkerställts att det inte finnas andra lösningar på problemet. Dödandet av varg får heller inte ha skadlig inverkan på vargbeståndet. Det måste även tas hänsyn till andra samhällsintressen när det gäller beslut om skyddsjakt.
En av Landbrugsavisens läsare kommenterar ironiskt att den enskilde har sekunder på att avgöra om nödvärn får tillämpas. Men sedan ska jurister sitta i månader och fundera på om skottlossningen var rätt.