Överskjutning med fem lodjur även i Dalarna

I Dalarna blev det som i Värmland, en överskjutning på fem lodjur. Länet är uppdelat i tre områden, södra länsdelen, norra delen av länet och renskötselområdet. Totalt var tilldelningen för Dalarna 17 lodjur, varav ett lodjur inom renskötselområdet.

Något förvånande är att minst 16 lodjur har fällts med hjälp av hundar, trots att snödjupet inom många områden ligger över en halvmeter och är som strösocker. Därmed har det varit stora svårigheter för hundarna att ta sig fram i terrängen
Fram till den 3 mars klockan 14.30 var tio lodjur fällda i det södra området och elva lodjur skjutna i den norra länsdelen.
Kvar återstår ett lodjur att fälla inom renskötselområdet. 

Upplägget fungerar inte
Mycket tyder på att det är någon form av systemfel. Jägarna ska var tredje timme uppdatera sig om hur många lodjur som återstår att skjuta, men skjuts för många lodjur samtidigt fungerar inte upplägget.
Margareta Wikström, som sammanställer avskjutningen vid länsstyrelsen i Dalarna, anser att det inte går att belasta jägarna för överskjutningen. I rapporterna som jägarna lämnar in visar det sig att sju lodjur fälldes från klockan 12.30 fram till 14.30.
Nu finns en viss osäkerhetsfaktor med i avskjutningssiffrorna. Något eller några lodjur kan ha räknats bort på grund av misstänkt skadskjutning.