Oviljan mot jakt på kommunal mark i Falun ger onödigt många viltolyckor i trafiken. Den ansvarige för eftersök på trafikskadat vilt har förgäves uppvaktat de ansvariga i kommunen om att det behövs viltvårdsinsatser för att få bort viltet nära vägarna.
Foto: Mostphotos Oviljan mot jakt på kommunal mark i Falun ger onödigt många viltolyckor i trafiken. Den ansvarige för eftersök på trafikskadat vilt har förgäves uppvaktat de ansvariga i kommunen om att det behövs viltvårdsinsatser för att få bort viltet nära vägarna.

Ovilja mot jakt ger viltolyckor

”Det är en djurplågeriskandal”

Jens Runnberg, ledarskribent på Dalarnas Tidningar, skriver om hur jaktmotståndet ger onödigt många viltolyckor i trafiken. I Falu kommun stiger antalet viltolyckor från år till år. Jens Runnberg anser att politikerna måste göra något åt ”djurplågeriskandalen”.

År 2013 var antalet viltolyckor i Falun 369. Sedan dess har de ökat från år till år och var 501 under 2017. Det blir nästan tio viltolyckor per vecka i Falu kommun.
Enligt försäkringsbolagen kostar varje viltolycka i snitt 35 000 kronor. Till detta ska läggas lidandet djuren utsätts för. 
Jens Runnberg berättar själv om ett par viltolyckor han varit med om här:

Larm från eftersöksjägare
Runnberg hänvisar till Anders Wiklund, ansvarig eftersöksjägare för trafikskadat vilt i Falun. Under hela 2000-talet har han uppvaktat politikerna och försökt få dem att göra något.
Det behövs en bättre viltförvaltning på kommunens mark. Men politikerna verkar okunniga om både jakt och vilt.
Om viltet har sin lega på ena sidan en väg, och mat på andra sidan, medför det att djuren många gånger måste korsa vägen. Buskar och sly tillåts utbreda sig.

”Det är en djurplågeriskandal”
Falu kommun har en viltvårdsplan sedan 2013, men viltvårdsåtgärder krävs, som att häva jaktförbud och tillåta kontrollerad jakt vid vägarna.
Jens Runnberg misstänker att det finns ett jaktmotstånd hos de lokala politikerna.
”Det är ingenting annat än en djurplågeriskandal. Politikerna har anledning skämmas för det lidande de förorsakat”, skriver Jens Runnberg.