Parlamentariker kritiserar vapenförslag

EU-parlamentets intergrupp för jaktfrågor gick på torsdagen ut med ett pressmeddelande där man tydligt tog avstånd från EU-kommissionens vapenförslag, som enligt intergruppen på ett orimligt sätt slår mot de legala vapenägarna, sportskyttarna och jägarna.

Intergruppens argument liknar i mångt och mycket den kritik som uttalats från både intresseorganisationer och myndigheter i Sverige, nämligen att det inte är sportskyttarnas och jägarnas vapen man bör rikta in sig på för att förebygga terrorism och kriminalitet
– De registrerade vapnen har aldrig varit problemet. Den verkliga faran är de illegala vapnen, säger ordförande för intergruppen för jaktfrågor, Karl-Heinz Florenz.

Välkomnar polissamarbete
Intergruppen stödjer kommissionens förslag att underlätta polissamarbetet över nationsgränserna, samt att vapnens spårbarhet förbättras. Man efterlyser också en teknisk standard för halvautomatiska vapen som omöjliggör ombyggnad till helautomatiska vapen. På det viset försäkrar man sig om att inga legala vapen kan göras begärliga för eventuella terrorister.

Länderna ska kunna bestämma
Särskild kritik rikas mot kommissionens förslag att förbjuda en rad halvautomatiska vapen på grund av deras utseende, snarare än deras funktion. Intergruppen anser också att medlemsländerna själva kan besluta om åldersgränser, hälsotester och vapenförvaringsregler.
Det är också viktigt, anser intergruppen, att möjligheten för skyttar och jägare att kunna handla vapen via Internet bibehålls.

Fotnot: En intergrupp är en frivillig och tvärpolitisk sammanslutning av EU-parlamentariker som är specialintresserade av vissa frågor – det vill säga en sorts intressegrupp inom parlamentet. Intergruppens fullständiga namn i detta fall är “Biodiversity, Hunting, Countryside” och består av 110 EU-parlamentariker från olika länder. Gruppen jobbar framför allt med jaktfrågor och uthålligt utnyttjande av naturresurser.