Foto: Mostphotos I Storsjöns djup sägs odjuret gömma sig – en annan större fara är PFAS-gifterna som läcker ut från minst två platser på Frösön där civil och militär verksamhet under lång tid har förgiftat närmiljön.

PFAS på Frösön – gränsvärde för viltkött

Hur mycket vilt kan jag äta från Frösön i Jämtland? Många har reagerat med oro efter veckans PFAS-larm och Jakt & Jägare tog några av frågorna vidare till forskarna bakom undersökningen och andra experter.

PFAS i naturen

  • Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, omfattar en grupp på i dagsläget över 4700 högfluorerade ämnen och representerar industriellt framställda kemikalier.
  • Deras vatten-, fett- och smutsavstötande egenskaper har lett till breda användningsområden inklusive brandskum, skidvalla, hudvårdsprodukter och impregnering av kläder.
  • Deras kemiska egenskaper medför att de är svårnedbrytningsbara där persistensen ökar med längden av kolkedjorna.
  • Ett flertal PFAS-ämnen har påvisade hälsoeffekter inklusive nedsatt immunförsvar och att vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.

Källa: SLU

Jakt & Jägare rapporterade om den uppmärksammade studien som offentliggjordes tidigare i veckan angående PFAS i trakterna kring Frösön i Östersund – där brandskum från militär och civil verksamhet har förgiftat marken.

Högsta värdena

Enligt Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, färska studie påträffades skogssorkar med de högsta uppmätta värdena någonsin i denna art. Oroande var också att man hittade ett rådjur med så höga värden i muskelvävnaden att de var nära att överskrida EU:s gränsvärde. Prover från lever på två rådjur överskred dessutom gränsvärdet för slaktavfall.

Frauke Ecke är en av forskarna bakom studien och hon understryker att det finns en risk för sekundärspridning av miljögiftet.

”Små giftpaket”

– Det sprids via rovdjur och nedströms via vatten. Jag vill vara tydlig med att vi inte har fångat sorkarna vid de kontaminerade platserna, utan i närheten av dessa. De är små giftpaket som är stapelföda för till exempel rödräv och ugglor. Vi har också sett att sorkar i fjällmiljö bär spår av dessa ämnen, säger hon.

Flera läsare har undrat över att begreppen verkar variera. Vad är skillnaden på PFAS och PFOS?

– PFAS är ett samlingsnamn som det finns 1 000-tals varianter av. PFOS är ett av de vanligaste ämnena i den stora gruppen och ett av de ämnen som har fått störst uppmärksamhet.

Hur ska jägare i Östersundstrakten tänka, bör man vara försiktig?

– Kostråd är inte mitt expertområde, det är bättre att du frågar Livsmedelsverket. Men om jag ska svara personligt hade jag varit försiktig med att äta vilt därifrån. Om jag var jägare och hade en jakthund skulle jag inte heller ge lever till min hund.

Finns det fler djur som du vill följa upp giftkoncentrationen hos?

– Skogshare borde övervakas. De får i sig liknande föda som skogssork och har mindre hemområden än rådjur och liksom sork lever de delvis under markytan. Det är viktigt med tanke på att det är så höga koncentrationer i jorden.

Från kommunens sida i Östersund kommer man inte att gå ut med några specifika kostråd avseende vilt, trots forskningsrapporten från SLU.

Variera intaget

Miljöinspektör Hanna Modin förklarar varför:

– Vi utgår från Livsmedelsverkets bedömning och de menar att de kostråd och rekommendationer som redan finns för inälvsmat och kött är tillräckliga, även för att hålla exponeringen för PFAS på en godtagbar nivå. Kostrådet för inälvsmat har tagits fram på grund av höga kadmiumhalter och innebär att man bör undvika att äta hel njure från vuxet vilt. Barn upp till 12 år bör dessutom undvika att äta hel njure och hel lever från både vilda och tama djur. Vidare rekommenderar Livsmedelsverket att man äter varierat och undviker att basera sin kost på kött från ett och samma område och/eller ett och samma djurslag.

– Grundrekommendationen om max 500 gram rött kött per vecka är också tillämpbar för att minska exponeringen av PFAS från rött kött. Vi har en kontinuerlig dialog med Livsmedelsverket och kommer naturligtvis att besluta om kostråd om deras bedömning ändras. Vi planerar även informationsinsatser för att se till att alla berörda jägare informeras om resultaten från studien.

Vi har också fått frågor om Storsjön som ju är vattentäkt för Östersund, vågar man dricka vattnet?

– Det provtas kontinuerligt och det är ingen fara, vare sig angående nuvarande åtgärdsgräns eller kommande  gränsvärden. Halterna späds ut väldigt snabbt i och med att det är så hög omsättning i sjön.