SLU och andra instanser forskar tillsammans på prionsjukdomar hos älg och annat hjortvilt.
Foto: NaturesMomentsuk / Shutterstock.com SLU och andra instanser forskar tillsammans på prionsjukdomar hos älg och annat hjortvilt.

Prionsjuka älgar ska studeras

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samarbetar med en rad andra instanser för att forska kring sjukdomar hos älg och andra hjortdjur, bland annat om CWD (även känt som en variant av galna ko-sjukan) som nyligen konstaterades hos en norsk älgko.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.

Vildren och älgko i Norge
Forskningen aktualiseras nu av en nyligen diagnosticerad prionsjukdom (Chronic Wasting Disease; CWD) hos vildren och älg i Norge.
Jakt & Jägare skrev om den drabbade älgen här.
Prioner är aggregerade proteiner som kan orsaka nervsjukdomar hos däggdjur, exempelvis Creutzfeldt Jakobs sjukdom hos människa och BSE hos kor, med symptom som balansrubbningar och sinnesstörningar.
Delar av den pågående studien av prionrelaterade gener finansieras genom anslag från forskningsrådet Formas till SLU med SVA som samarbetspartner. Besked om medel väntas även från andra finansiärer.