Har de radioaktiva vildsvinen också gett radioaktiva jägare? En mätning av Hebys vildsvinsjägare ska pågå i fyra dagar och görs i en mobil helkroppsmätare.
Har de radioaktiva vildsvinen också gett radioaktiva jägare? En mätning av Hebys vildsvinsjägare ska pågå i fyra dagar och görs i en mobil helkroppsmätare.

Radioaktivitet mäts i Heby-jägare

Vildsvinsjägare i Heby kommun erbjuds att få en helkroppsmätning i en mobil ”blyvagga” för att undersöka radioaktiviteten. Undersökningen pågår den 27-30 september. Bakgrunden är nedfallet från Tjernobylkatastrofen 1986 som har gjort att vildsvinskött har höga halter av Cesium-137.

Vildsvinen får i sig höga cesiumhalter när de bökar efter rötter och svamp en bit under markytan. Flera vildsvin som fällts i Tärnsjö i Heby kommun har haft värden högt över Livsmedelsverkets uppsatta gränsvärde för cesium i livsmedel. Hälften av de uppmätta proverna från Heby kommun visade att vildsvinsköttet hade mer än 1 500 becquerel per kilo och därmed inte för avyttras.
Dessa mätningar har bekostats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Nu är det jägarna som undersöks
Nu har SSM valt att gå vidare och gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har nu fått i uppdrag av SSM att göra helkroppsmätningar av vildsvinsjägare i Heby kommun.
Den 27-30 september kommer det att finnas en mobil helkroppsmätare i Heby.
Den person som ska få en mätning får lägga sig i en ”blyvagga”. Ovanför finns en detektor för radioaktivitet placerad.
”Mätningen tar cirka 20 minuter och påverkar inte kroppen på något sätt”, skrivs det på Heby kommuns webbsida.
Den som vill delta i studien kan hitta kontaktinformation här: