Rådjur ses som ett problem på Gotland.
Foto: ragnisphoto / Shutterstock.com Rådjur ses som ett problem på Gotland.

Rådjur ses som skogsproblem

Det blir allt fler rådjur på Gotland, vilket både skogsägare och jägare behöver förhålla sig till. Med en större rådjursstam ökar även risken för skogsskador. Den 21 oktober arrangerar Skogsstyrelsen en informationskväll om rådjurens påverkan på skogen.

Senaste återintroduktionen av rådjur på Gotland var under 1980-talet. Nu visar olika inventeringar att antalet djur ökar, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
– Det märks även i skogen där vi oftare ser skador orsakade av rådjur. Det är främst i plant- och ungskogar som rådjuren kan orsaka skada genom bete eller fejning, det vill säga när de gnider sina horn mot trädstammarna, säger Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Har tagit fram rekommendationer
För att stödja skogsägarna och jägarna på Gotland har ett antal rekommendationer tagits fram av Skogsstyrelsen tillsammans andra skogliga aktörer och Svenska Jägareförbundet.
Skogsägarna rekommenderas att besöka sina plant- och ungskogar för att se om det finns några viltskador och därefter vidta åtgärder för att minska risken för ytterligare skador. I områden med högt betestryck kan man behöva viltskyddsbehandla tallplantorna första och andra året efter plantering.
– Ett års bete kan en tallplanta oftast klara av, men om det upprepas på samma planta minskar framtidsutsikterna avsevärt, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare, Skogsstyrelsen.

Dialog är viktigt
Skogsstyrelsen vill betona att en bra dialog mellan skogsägare och jägare är mycket viktig för att de olika åtgärderna för att minska skaderisken ska få effekt. Exempelvis kan jakttrycket behöva öka i områden med stora betesskador.
Den 21 oktober bjuder Skogsstyrelsen in till en informationskväll om rådjuren och deras påverkan på skogen. Platsen är Regementsgatan 2, Visby och mötet startar klockan 19.00.
Under informationskvällen tar man upp hur skogsägare och jägare bör förhålla sig till den ökande rådjursstammen och vad man bör tänka på inför till exempel plantering eller röjning i områden där betestrycket är högt. 
Förutom Skogsstyrelsen medverkar Svenska Jägareförbundet och Robin Jusli som delar med sig av sina erfarenheter som jaktförvaltare på Åland.