Rätten stoppar urvalsjakt på varg

Kammarrätten har tillfälligt stoppat Naturvårdsverkets beslut om urvalsjakt på varg i åtta revir. Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen har överklagat beslutet om vargjakt, som de anser bygger på felaktiga grunder.

WWF:s rovdjursansvarige Tom Arnbom invänder bland annat att jakten inte löser vargstammens genetiska problem. Han frågar sig om inte jakten istället tillåtits av politiska skäl.

Kammarrättens beslut innebär att jakt på varg inte tillåts förrän Förvaltningsrätten har avgjort frågan.

Naturvårdsverkets beslut om vargjakt kom den 30 januari och gällde jakt på 16 vargar till och med den 17 februari.

Tre vargar har hittills fällts under jakten.

M-politiker kritisk
Moderaternas jaktpolitiska talesperson, Bengt-Anders Johansson, är mycket kritisk till bevarandesidans insatser.

”När skall SNF, WWF och Rovdjursföreningen ta ansvar för den svenska vargstammen? Deras agerande försvårar en framgångsrik förvaltning. Det är beklagligt att vargjakten nu stoppas. Det kommer att försvåra accepten av utsättning av vargvalpar, vilket behövs för bättre genetik”, twittrade han för några minuter sedan.
(Denna text publicerades klockan 22.44 på onsdagskvällen.)