Foto: Mostphotos Jaktledaren var på väg till älgjakten när han stoppades med alkohol i blodet och geväret i bilen.

Rattfull jaktledare får behålla vapentillståndet

Polisen och förvaltningsrätten anser att jaktledaren som stoppades på väg till älgjakten med alkohol i blodet är olämplig att inneha vapentillstånd. Men kammarrätten håller inte med.

Strax före halv sex en morgon i september 2022 stoppades den nu 76-årige jaktledaren av polis när han var på väg till samling med jaktlaget. De skulle jaga älg. I bilen hade jaktledaren ett kulgevär.

Alkoholtestet visade att jaktledaren hade 0,27 promille i blodet, vilket ledde till att han senare dömdes för rattfylleri av normalgraden. Enligt jaktledaren hade han druckit två glas vin kvällen före.

Återkallade vapentillståndet

Det fick Polismyndigheten att återkalla jaktledarens tillstånd att inneha vapen. Polisen ansåg att han inte uppfyllde de höga krav som ställs på vapeninnehavare eftersom han i onyktert tillstånd hade hanterat vapen.

Förvaltningsrätten i Luleå höll med Polisen och avslog jaktledarens överklagan.

Ett fall av rattfylleri

Men kammarrätten i Sundsvall gör nu en annan bedömning, vilket Dagens Juridik var först med att rapportera.

Att Polisen påpekar att jaktledaren förekommer i myndighetens register för att ha framför ett fordon med körförbud och för att han inte använde bilbälte anser kammarrätten inte påverkar bedömningen av jaktledarens lämplighet att inneha vapen.

Inte heller tycker kammarrätten att enbart ett fall av rattfylleri av normalgraden i sig innebär att någon ska anses olämplig att inneha vapentillstånd. Domstolen påpekar i domen att alkoholkoncentrationen är förhållandevis låg och att jaktledaren inte framstod som berusad.

Inte lämpligt att utöva skytte

Frågan kokar därför ner i att jaktledaren placerade sitt vapen i bilen och hade för avsikt att leda och delta i jakten med 0,27 promille alkohol i blodet och huruvida det är omdömesgillt.

I domen går att läsa:

”Kammarrätten anser att NN:s hantering i form av att flytta vapnet från vapenskåpet till fordonet inte kan anses olämplig. Det står däremot klart att det inte är lämpligt att utöva skytte – i synnerhet jakt – med den aktuella alkoholhalten i blodet. Detta gäller oavsett om man t.ex. deltar som passkytt eller är jaktledare och enbart aktivt deltar vid eventuella eftersök.”

Ska inte anses olämplig

Kammarrättens sammantagna bedömning av rattfylleriet och vapenhantering är att jaktledaren inte har agerat på ett sådant sätt att han ska anses olämplig att inneha vapentillstånd.

Överklagandet får därför bifall och Polismyndighetens beslut upphävs.