De värmländska jägarna har hittills inte lyckats fälla mer än drygt hälften av tilldelningen.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com De värmländska jägarna har hittills inte lyckats fälla mer än drygt hälften av tilldelningen.

Rekorddålig älgjakt i Värmland

Hittills har älgjakten i Värmland gått rekorddåligt, skriver Värmlands Folkblad. Trots att tilldelningen var lägre än på länge har jägarna inte lyckats fälla mer än drygt hälften.

När älgjakten drog igång i höstas sattes tilldelningen till 6 400 älgar, vlket är 2 300 färre än för två år sedan och 1 400 färre än förra säsongen.
Än så länge har bara 3 500 älgar fällts, vilket är ungefär 55 procent av tilldelningen.
– Det kan vara lite tidigt att dra slutsatser utifrån de siffror som rapporterats in. Av erfarenhet vet jag att somliga jaktlag lämnar in sina jaktrapporter väldigt sent, så siffrorna kan återhämta sig en del. Men att vi skulle nå upp till tilldelningen är naturligtvis svårt att tro, säger Fredrik Wilde, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Värmlands Folkblad.
Under de senaste två åren har jägarna i länet fällt ungefär 2 000 färre älgar än som varit tilldelade. Årets resultat ser ut att kunna bli minst lika dåligt.

Olika teorier
Många tror att vargförekomsten ligger bakom de dåliga avskjutningsresultaten.
– Det kan nog vara så att det påverkar på flera håll, men hur mycket är svårt att säga. Framför allt märks det kanske när det gäller förekomsten av kalv och där har vi ju hört från flera håll att det har varit svårt att nå upp till målen som satts upp eftersom det är få djur, säger Fredrik Wilde till Värmlands Folkblad.
Att jägare inte jagar i samma utsträckning, just för att det finns dåligt med älg, kan också ha sin inverkan.

Ojämt fördelad älgstam
Att det skulle bero på att älgstammen är rekordliten vill Fredrik Wilde däremot inte påstå.
– Jag känner mig inte bekväm i att sätta likhetstecken mellan de sakerna, eftersom det är mycket som kan påverkar. Älgstammen är också väldigt ojämnt fördelad. Det kan vara helt tomt i ett område, men i angränsande område står det 15 älgar och trycker, säger Fredrik Wilde till Värmlands Folkblad.
När resultaten från spillningsinventeringen är kända kan man säga om älgstammen minskat eller inte.