Över 1 500 renar finns i området – och lodjur, som skyddsjakt beviljats för.
Foto: Shutterstock Över 1 500 renar finns i området – och lodjur, som skyddsjakt beviljats för.

Rendödande lodjur jagas i Härjedalen

Skyddsjakt på lodjur har beviljats i Härjedalen efter attacker i ett fjällnära område med 1 500 renar.

I samband med att lodjur börjat döda renar mellan Utanbergsvallarna och Röjan söder om väg 315 har länsstyrelsen Jämtlands län beviljat skyddsjakt, rapporterar Östersunds-Posten.

Besvärlig kyla
Området som berörs sträcker sig från Ytterberg i söder till Åsarna i norr. Förutom de 1 500 renar som redan finns där är ytterligare 200 på väg. Enligt uppgifter till tidningen från Tåssåsens sameby har tre dödade renar hittills påträffats. Skyddsjakten försvåras på grund av låga temperaturer i trakten.