Efter en lång vapendebatt i riksdagen på tisdagen klubbades flera lättnader för vapenägare idag. Bland annat är det utökad vapengarderob, tillståndsbefriade ljuddämpare samt att överväga att slopa femårslicenser för enhandsvapen.
Foto: Mostphotos Efter en lång vapendebatt i riksdagen på tisdagen klubbades flera lättnader för vapenägare idag. Bland annat är det utökad vapengarderob, tillståndsbefriade ljuddämpare samt att överväga att slopa femårslicenser för enhandsvapen.

Beslut om lättnader för vapenägare

Riksdagen röstade på onsdagen som väntat igenom Justitieutskottets betänkande om ändringar i vapenlagstiftningen. Betänkandet gäller bland annat avskaffande av femårslicenser, utökad vapengarderob, avskaffande av tillståndsplikten för ljuddämpare och accepterande av EU-vapenpasset. Det skedde i form av så kallade tillkännagivanden som sätter press på regeringen att agera.

Dessutom beslutade riksdagen om en översyn av vapenlagstiftningen, om hårdare straff för vapenbrott och en ny brottsrubricering för vapensmuggling.
Besluten föregicks dagen före av debatt i riksdagen. I riksdagsdebatten framhöll flera debattörer, däribland Jonny Cato Hansson från Centerpartiet och Sten Bergheden, Moderaterna, vikten av att skilja på legala och illegala vapen.
– Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt – att både vilja bekämpa kriminell användning av illegala vapen och värna jägarna och skyttarna, deklarerade Hansson (C).

Sluta jaga laglydiga vapenägare
Bergheden (M) sade att det var ”dags att regeringen ser till att stoppa de olagliga vapnen och slutar att jaga Sveriges laglydiga jägare, sportskyttar och samlare”.
Kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson sade i en replikväxling med Rasmus Ling (MP) att forskningen visar att endast 1,2 av de 1,7 miljoner vapen som finns legalt i landet ett givet år dyker upp i samband med grova brott, medan det sker ett stort antal skjutningar med insmugglade illegala vapen.
– Varför fokuserar ni på dessa 1,2 vapen per år i stället för att ta krafttag när det gäller de illegala vapnen och skjutningarna i Sverige? undrade Ottosson.

MP-politiker kontrade med Flink
Ling kontrade med att Mattias Flink, vid massakern i Falun 1994, använde ett legalt vapen. Det finns risk för att sådana brott skulle öka om de förslag som nu lagts blir verklighet, hävdade Ling.
Ottosson upplyste då Ling att Mattias Flink använt sitt militära tjänstevapen och inte något som omfattades av licens.
Rasmus Ling påstod även att jägarna inte vill ha sådant som större vapengarderob, eller avskaffat licenskrav på ljuddämpare. Jonny Cato Hansson (C) undrade vad han fått detta ifrån. Ling svarade att han var helt övertygad om att det var så.
– Att merparten av de 600 000 jägarna skulle vilja ha mer flexibel förvaring, inga krav på ljuddämpare, obegränsat med vapen i garderoben, avskaffade licenstider och underlättad vapenhandel på ett sådant sätt tror jag inte. 

Skarp kritik mot regeringen
Regeringen fick i debatten också skarp kritik för att inte ha följt tidigare riksdagsbeslut. Sten Bergheden (M) pekade på att riksdagen redan 2015 beslutat både om införandet av Viltmyndigheten och om att de långa handläggningstiderna för vapenlicenser skulle åtgärdas – men utan att regeringen gjort något.
Både moderaten Sten Bergheden och Jonny Cato Hansson från Centerpartiet passade i sina anföranden på att tacka jägare, skyttar och samlare för att de skötte viltvården, representerade Sverige på mästerskap och bevarade kulturarvet.

Lyfte fram insatser från jägare och skyttar
Jonny Cato Hansson och Adam Marttinen (SD) lyfte dessutom fram att de insatser som skyttar och jägare gjort genom att kontakta politiker varit avgörande för att få till den majoritet i riksdagen som nu fanns.
– Tack för att ni fått riksdagen att förstå att vi behöver stora förändringar i svensk vapenpolitik! kommenterade Jonny Cato Hansson. 
Socialdemokraten Patrik Sandell, som tillsammans med Ling (mp) representerade regeringspartierna i debatten, menade att om Sverige likt andra EU-länder accepterade EU-vapenpasset skulle det bli ”i princip enklare att föra in en AK5:a än att föra in en chihuahua i Sverige” – detta då hunden inte likt vapnet inte bara kräver pass och märkning, utan även rabiesvaccination. Sandell tog däremot inte upp att helautomatiska vapen som AK-5, klassas i kategori A och därför inte omfattas av vapenpasset.
Även Ling menade att det kunde bli stora problem om vapenpasset accepterades, detta eftersom Sverige inte hade koll på licensgivningen i exempelvis Litauen. 

Polisen uppmanades att backa 
Flera debattörer tog även upp frågor som inte var uppe för beslut i riksdagen. Jonny Cato Hansson (C) tog upp Polismyndighetens förslag om besiktning av jaktstigs- och fältskyttestationer. Han uppmanade myndigheten att backa.
– Vi förväntar oss att polisen lyssnar på den kritik man fått hitintills och kommer att få i den kommande remissrundan, förklarade Hansson. 
Kjell-Arne Ottosson (KD) tog i sitt anförande upp hur de långa handläggningstiderna för vapenlicenser drivit jaktbutiker i konkurs. Även Polisens regler om att handlare måste göra ett visst antal vapenaffärer för att få fortsatt tillstånd har tvingat hundratals att lägga ner. 

”Fel utseende” på jaktvapen
Ottosson lyfte även att kriterierna för vapenlicenser borde förtydligas, så att det inte längre skulle vara möjligt att neka licens med hänvisning till sådant som ”hög vikt” eller ”fel utseende”.
Utöver de förslag som gick igenom röstades det om flera andra motioner om vapenfrågor. De rörde bland annat flytt av licenshanteringen till en ny myndighet, avskaffande av synnerliga skäl för målskyttevapen och möjlighet att förvara vapen hos andra.
Flera debattörer pekade här på att man kommit närmare en majoritet för dessa förslag än tidigare år, men att de var besvikna över att man inte nått ända fram. Det gällde såväl flytt av licenshanteringen som avskaffande av ”synnerliga skäl” för licens för enhandsvapen, där det nu endast saknas stöd från ytterligare ett parti för majoritet.

Länk till debatten: