Rovdjuren största hotet för renägare

Renägarna upplever rovdjuren som det största hotet mot rennäringen, enligt en pågående undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

– Jag hade förstått att rovdjursfrågan var oroande för renskötarna, men att den var så pass utbredd och allvarlig över hela området, unisont, det var intressant, säger forskaren Henrik Lundqvist till Sveriges Radio Sameradion.
Henrik skulle egentligen undersöka klimatfrågan och ville veta vad renskötare ser som det allvarligaste hotet mot rennäringen. Men klimatet kom inte på första plats. Det gjorde rovdjuren.

Allt annat mindre hotfullt
Det preliminära resultatet som Henrik Lundqvist sammanställt visar entydigt att såväl klimatförändringar, skogsbruk och allt annat ses som ett mindre hot mot renskötseln än rovdjuren.
Enkäterna har skickats till omkring 70 renskötare.
– Klimathotet är något som finns där och som de är oroliga för, men eftersom det är ett i så långt perspektiv är rovdjursfrågan mer relevant, och även konkurrerande industrier, säger Henrik Lundqvist.