Regeringen väljer att inte jobba för att undanröja förbudet mot handel med sälprodukter, det tydliggjordes under en interpellationsdebatt.
Foto: Shutterstock Regeringen väljer att inte jobba för att undanröja förbudet mot handel med sälprodukter, det tydliggjordes under en interpellationsdebatt.

S agerar inte mot sälhandelsförbud

Regeringen vill inte följa förra årets riksdagsbeslut och arbeta för ett slopat EU-förbud mot handel med sälprodukter. Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) försvarade politiken under tisdagens riksdagsdebatt.

2015 upphörde ett undantag, som medgav handel med sälprodukter inom EU, att gälla. Detta innebar i praktiken ett totalförbud för all handel med sälprodukter inom unionen.
Men 2020 röstade riksdagen i genom ett tillkännagivande. I det uppmanades regeringen att jobba för att förbudet ska undanröjas.

Kritik från oppositionen
Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman anser dock inte att regeringen har agerat tillräckligt och inför riksdagens interpellationsdebatt, tisdagen den 27 april, frågade han landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) bland annat:
Hur kommer det sig att regeringen inte följer riksdagsbeslutet om att driva på för att upprätta ett handelstillstånd i EU för sälprodukter?
Vilka incitament föreslås för att jägarna ska vilja ta hand om alla skjutna sälar och vilka åtgärder ska vidtas för att minska sälbeståndet?

Minister Nilsson försvarar
Jennie Nilsson invände att regeringen är väl medveten om de problem och kostnader som är förbundna med säljakt. Men att regeringen bedömer att möjligheten att framgångsrikt driva frågan om ett hävt EU-förbud är mycket små.
– Jag kan bara återigen konstatera att vi givetvis har helt olika bilder av vad som är de effektiva åtgärderna i sammanhanget, sa Jennie Nilsson.