Lodjur fotograferat av en viltkamera i Västmanland.
Foto: Länsstyrelsen Västmanlands län Lodjur fotograferat av en viltkamera i Västmanland.
Till vänster en karta över vargreviren som berör Västmanland, och till höger en karta som visar lodjurens utbredning i länet.
Foto: Länsstyrelsen Västmanlands län Till vänster en karta över vargreviren som berör Västmanland, och till höger en karta som visar lodjurens utbredning i länet.

Så många rovdjur har Västmanland

Antalet varg- och lodjursföryngringar i Västmanlands län ligger långt över miniminivån. Det visar länsstyrelsens årsrapport om inventering om stora rovdjur.

Under inventeringssäsongen 2018–2019 har länsstyrelsen Västmanland län främst koncentrerat inventeringen till varg och lodjur.
Länsstyrelsen har kunnat kvalitetssäkra sju lodjursföryngringar. Efter delning mellan länen ger detta ett inventeringsresultat på fyra och en halv familjegrupp. Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån för länet är tre föryngringar.
Under inventeringsperioden återfanns fyra döda lodjur, två vuxna hanar och två ungar. En hane hade avlidit av skabb, och de övriga tre dog till följd av trafikolyckor.

Sju vargrevir
Vad gäller varg har länsstyrelsen kvalitetssäkrat sju revir som berör länet. De fördelas på fyra familjegrupper och tre revirmarkerande par. I alla familjegrupperna dokumenterades föryngring, varav tre räknas till Västmanland. Den av Naturvårdsverket fastställda miniminivån för länet är hälften så många, det vill säga en och en halv föryngring.
Ingen död varg har rapporterats i länet.

Inga järvobservationer
Ingen dokumenterad observation av järv har gjorts i Västmanland under inventeringssäsongen, 1 maj 2018–30 april 2019.
Däremot har björn bekräftats i länet, men ingen spillningsinventering har genomförts.
Det har inte gjorts någon kungsörnsinventering i Västmanland under 2019.