Foto: Shutterstock Länsstyrelsens personal drog nytta av spårsnö under inventeringen.

Sex vargföryngringar i Västmanland

Årets inventeringsrapport för stora rovdjur i Västmanland är nu klar. Bland annat noteras sex föryngringar i länets vargrevir.

Länsstyrelsen i Västmanlands län har nu färdigställt sin rapport för inventeringen av de stora rovdjuren under perioden den 1 maj 2021 till den 30 april 2022.

Samlat prover

Den största delen av inventeringen har skett under vintern för att spårsnön underlättar för länsstyrelsens personal.

Under den snöfria tiden har man följt upp inrapporterade iakttagelser, samlat spillningsprover och använt åtelkameror.

I rapporten fastslår att det finns sex vargrevir som berör Västmanlands län:

Aspafallet, Venabäcken, Gåsmyren, Kesberget, Haraldsjön och Igelsjön.

Inga ensamma par

Reviren är fördelade på sex familjegrupper – utan ensamma revirmarkerande par.  Sex föryngringar har konstaterats under perioden.

Vad gäller lodjuren har tolv föryngringar kvalitetssäkrats. Då summan delas mellan berörda län konstateras att det finns sju familjegrupper i Västmanland.

Avlivade lodjursunge

Under inventeringsperioden avlivades en lodjursunge på grund av sjukdom och en trafikdödades. Dessutom fälldes två vuxna hanar under licensjakten och ett djur påsköts och räknas som fällt trots att det inte återfanns.

Under perioden har ingen kvalitetssäkrad järviakttagelse gjorts. Vad gäller björn har ingen spillningsinventering gjorts. Inte heller kungsörnsstammen har inventerats.