Förhoppningen är att viltkamerorna på sikt ska effektivisera rovdjursinventeringarna.
Foto: Shutterstock (arkivbild) Förhoppningen är att viltkamerorna på sikt ska effektivisera rovdjursinventeringarna.

Lo- och järvkameror i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland genomför just nu ett treårigt projekt med viltkameror i Östersunds, Strömsunds och Ragunda kommuner. Förhoppningen är att på sikt effektivisera inventeringen av lodjur och järv.

– Vårt projekt var ett av dem som 2018 fick finansiering av Naturvårdsverket ur en pott med innovationsmedel, berättar vilthandläggare Nicklas Rumm på länsstyrelsen i Jämtland.

Pågår till år 2020
Sedan dess har länsstyrelsen arbetat med projektet som ska pågå fram till 2020. I år kommer den praktiska delen att komma i gång.
Viltkamerastationer ska placeras, enligt ett fast system i rutnät på SCA:s mark och enligt ett rörligt system med kamerastegar, där människor inte riskerar att fotograferas. På platserna kommer det också att finnas skyltar med information.

Ska komplettera, inte ersätta
– Tanken är att kamerorna ska komplettera, inte ersätta, den nuvarande inventeringsmetoden. Förhoppningsvis kommer rovdjursinventeringarna att kunna effektiviseras på sikt, förklarar Nicklas Rumm.
Ifall det hela går bra hoppas länsstyrelsen i Jämtland att fler län hakar på. Nicklas Rumm påpekar att det stora problemet i dag är skogsjärvsinventeringen, inte minst i sydligare län där det inte finns lika mycket snö som i Jämtland.