Foto: Shutterstock Länsstyrelsen grundar inventeringen av rovdjur på antalet djur som fött ungar.

Stärkt järvstam i Västerbotten – men färre lodjursföryngringar

Järvarna blir fler men lodjuren färre. Det visar rovdjursinventeringen i Västerbotten där länsstyrelsen är klar med sin uppskattning av antalet föryngringar.

Det är P4 Västerbotten som rapporterar om årets rovdjursinventering i länet. Länsstyrelsen har uppskattat antalet föryngringar och kommit fram till lodjuren är inne i en nedåtgående trend.

Två vargar

Samtidigt ökar antalet järvföryngringar och kungsörnshäckningarna är i paritet med de senaste åren. Dessutom har minst två olika vargar rört sig i Västerbotten under inventeringsåret.