Lina Nordquist (L) svarar bland annat: "Vi liberaler hoppas att regeringen är villig att minimera överimplementeringen."
Foto: Shutterstock & riksdagen Lina Nordquist (L) svarar bland annat: "Vi liberaler hoppas att regeringen är villig att minimera överimplementeringen."

Så tycker (L) om vapenförslaget

Även Liberalerna kommenterar nu regeringens omarbetade förslag på hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag. Regeringen verkar ”vara lomhörd för kritiken”, skriver riksdagsledamot Lina Nordquist.

Jakt & Jägare har i flera artiklar rapporterat om regeringens reviderade förslag på hur EU:s vapendirektiv ska implementeras i svensk lag. Förslaget skickades på remiss förra veckan.

En enda ändring
Det enda som har ändrats, sedan lagrådsremissen, är att vapen med kantantänd ammunition, det vill säga .22LR, inte kommer att omfattas av regleringen. Ändå hävdar regeringen att det nya förslaget ”innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås”.
Oppositionspartierna håller inte med, utan riksdagsledamöter och talespersoner för Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centern tycker fortfarande att regeringen vill överimplementera vapendirektivet. Gör om gör rätt, är en av kommentarerna.

Liberalernas syn på förslaget
Nu har Jakt & Jägare även fått svar från riksdagsledamot Lina Nordquist (L). Via mejl beskriver hon Liberalernas syn på det nya förslaget:
”Byråkrati och regler måste kunna motiveras, de har inget egenvärde. Trots att Sverige redan idag uppfyller den absoluta merparten av vapendirektivet med råge, verkar dock regeringen fortfarande vara lomhörd för kritiken från civilsamhället och Försvarsmakten.
Inte minst blir det i allra högsta grad försvårande för jägares, polisers och sportskyttars övningsskytte med repetervapen om magasinstorleken för ammunition med centralantändning begränsas, dessutom utan att det finns någon som helst praktisk poäng med en sådan begränsning.
Vi liberaler hoppas att regeringen är villig att minimera överimplementeringen och samtidigt påskynda sådana anpassningar till vapendirektivet som faktiskt innebär förenklingar av svensk vapenlagstiftning, inte minst licenskrav på ljuddämpare och reglering av vapengarderobens storlek.”