Så vill SJF tackla vargarna

I går publicerade Svenska Jägareförbundet (SJF) en artikel om hur de vill lösa vargfrågan. Förbundet menar att den svenka vargpolitiken gått i stå och att miljöminister Lena Ek duckar, medan allt fler undrar varför inget händer.

Under det närmaste halvåret kommer Naturvårdsverket presentera ett förslag till förvaltningsplan för varg. Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund ska föreslå det antal vargar som behövs i landet för att arten ska betraktas vara i gynnsam bevarandestatus. Dessa två åtgärder är tvungna om EU ska tillåta Sverige en licensjakt på varg, skriver Jägareförbundet.

Förbundet har upprättat en handlingsplan för varg, där de beskriver åtgärder som de tycker ska leda till en fungerande vargpolitik.
Max två föryngringar per län
Bland de punkter som står i handlingsplanen vill Jägareförbundet att vargstammen högst ska ha 15 vargföryngringar per år. Inget län ska ha mer än två föryngringar per år. SJF menar också att toleransnivån ska byggga på omfattningen av skador på hundar, uttag ur klövviltstammar, människors oro och skador på djurhållning. Enskilda situationer av skyddsjakt – paragraf 28 – ska stärkas och permanenteras, beslut om licens- och skyddsjakt ska tas på regional nivå. Jägareförbundet vill också utbilda jägare i vargjakt.
Inget samarbete
I dag har Jägareförbundet sagt ifrån allt samarbete kring vargfrågan och har bland annat protesterat mot politiken genom en manifestation i Karlstad.
– Vi vet att vargstammen har över 300 individer i dag. Den kommer växa ytterligare. Men det är oacceptabelt – helt oacceptabelt, säger Torsten Mörner, ordförande för Svenska Jägareförbundet.