– Det är väldigt märkligt att regeringen inte lyssnar, utan lägger fram ett förslag som den redan vet inte har stöd i riksdagen, säger Erik Lakomaa.
Foto: Shutterstock & privat – Det är väldigt märkligt att regeringen inte lyssnar, utan lägger fram ett förslag som den redan vet inte har stöd i riksdagen, säger Erik Lakomaa.

Jägarna kommer visst att beröras

Trots att regeringen säger sig backa angående ny vapenlag

Nej, regeringen backar knappt. Det omarbetade förslaget på lagändringar, för att implementera EU:s vapendirektiv, som regeringen i dag har skickat ut på remiss är i stort sett samma förslag som tidigare.

I pressmeddelandet från regeringen, som Jakt & Jägare rapporterade om tidigare i dag, står det:
”Det förändrade förslaget innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås.”
Regeringen påpekar också att man har lyssnat på kritiken från jägare, målskyttar och oppositionen.

Samma överimplementering
Men inget av det tycks stämma, enligt forskaren Erik Lakomaa vid Handelshögskolan. Han har anlitats som expert vid till exempel EU:s utvärdering av vapendirektivet 2014.
– Det förslag som regeringen lagt fram i dag har enbart ändrats avseende vapen med kantantänd ammunition, det vill säga .22LR. Regeringen har inte sagt sig backa angående något annat. Därmed påverkas jägare precis lika mycket som tidigare av de övriga förslagen, och regeringen föreslår fortfarande samma överimplementering av vapendirektivet, säger Erik Lakomaa.
Några exempel som han nämner är flytt av vissa halvautomater till kategori A – den som brukar kallas ”krigsmaterielkategorin” –, femårslicenser och tillstånd för innehav av magasin.

Har inte stöd i riksdagen
– Det är väldigt märkligt att regeringen inte lyssnar, utan lägger fram ett förslag som den redan vet inte har stöd i riksdagen. Det är till exempel bara några veckor sedan riksdagen biföll ett förslag om att helt avskaffa femårslicenserna, säger Erik Lakomaa.