Sänkt straff för styckning av tjuvskjuten björn

Två män Tärna- och Hemavanområdet dömdes till sex månaders fängelse för jaktbrott i samband med att de befattat sig med en björn som fällts i april, fyra månader innan den legala björnjakten brukar börja.
HD, Högsta domstolen, har sänkt straffet för vilthandlaren Kenth Jakobsson.

De sex månaderna i fängelse har sänkts till villkorlig dom och ett bötesstraff på 25 000 kronor.

Det var för snart fem år sedan som Kenth Jakobsson styckade och rökte björnköttet i sitt företag Tärnavilt,

Advokat Mikael Stenman, som företräder vilthandlaren, har undrat vilka skyldigheter en entreprenör har att kontrollera om en djurkropp kommer från legal jakt.

HD anser att Kenth Jakobsson bara har handlat oaktsamt och att det rört sig om ett enstaka tillfälle. Därför bedöms brottet inte som grovt.

Domen om fängelsestraff i ett halvår kvarstår dock när det gäller den andre mannen. Det är en 41-årig renskötare, som inte var med och beslutade om att skjuta björnen. Men han var med och spårade björnen. Dessutom var det 41-åringen som lämnade in björnen för styckning och rökning

I sina överklaganden ville männen få mildare straff med hänvisning till att brunbjörnen nu är så vanlig att den inte längre kan ses som ett särskilt skyddsvärt djur. Det är ett argument som Högsta domstolen avvisade. Björnen är särskilt skyddsvärd, anser HD.

Kenth Jakobsson tänker inte ta emot fler björnar. Det är vanligt att köttet legat fryst en tid, även efter legal jakt, innan det lämnas in till vilthandlare.

– Det här är något som vem som helst i min bransch kan råka ut för. Därför kommer jag inte att köpa in mer björn, kommenterar han till Västerbottens-Kuriren.