Skogsstyrelsen anser att det finns för många rådjur på Gotland och att skogsägare och jägare ska samverka för att minska stammen.
Foto: Branislav Cerven / Shutterstock.com Skogsstyrelsen anser att det finns för många rådjur på Gotland och att skogsägare och jägare ska samverka för att minska stammen.

”Skjut fler rådjur på Gotland”

Skogsstyrelsen kräver färre rådjur

Skogsstyrelsen tycker att det finns för många rådjur på Gotland och vill att jakttrycket ska öka, skriver helagotland.se.

I en debattartikel skriver Skogsstyrelsen att den stora rådjursstammen på Gotland har en negativ påverkan på skog, människor och miljö. De menar att jägare och skogsägare måste ändra förhållningssätt, skriver helagotland.se.
”Det handlar om långsiktigt arbete med planteringarna men också att öka jakttrycket där det behövs. Skjut mer rådjur och fortsätt sätt mer tall!”, skriver Skogsstyrelsen i debattartikeln.

Kan förebygga skador till viss del
Skogsstyrelsen påpekar att skogsägarna redan nu kan förebygga skador som rådjuren orsakar. Bland annat genom att titta över planskogar under vårvintern, innan löven spricker, för att kunna bromsa skadorna. Skogsägare uppmanas också till att skapa dialog med jägarna och att samverka över jaktmarksgränser.
”Åtgärderna löser inte hela problemet. Men om skogsägare hjälps åt över större områden och samverkar med jägare och andra aktörer, kan skadorna begränsas. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för skoglig föryngring samt högre virkesvärde i framtiden. Skogsstyrelsen kommer att ta sitt ansvar för att bidra till den utvecklingen”, skriver Skogsstyrelsen.