Foto: Stig Engman
Foto: Stig Engman

Skogens jättar poängbedöms

Trofén på bilden ovan är efter en älgtjur som fälldes vid Mårdsel, Pakkokroken efter Råneälven den 11 september 2003. Åldern uppskattas till cirka tio år.

Älgen var på väg att bli en returtjur. Om den skjutits två år tidigare hade det blivit ett ännu större horn.

Skytten Jonny Jonsson jobbar som ingenjör och bor i Boden. Guldhornets poängsumma blev 320,3.

Andra guldhorn, som bedömts under 2000-talet:

Skytt: Roger Persson, bosatt i Älvsbyn. Skottplats: Strömnäs, Vilhelmina i Västerbotten, 336 p. Skytt: Jan Sundh. Skottplats: Teuger, Älvsbyn, Norrbotten, 303,5 p. Skytt: Ulf Jonsson. Skottplats: Petberg, Älvsbyn, Norrbotten, 323,2 p. Skytt: Alf-Uno Frohm, bosatt i Älvsbyn. Skottplats: Arvidsjaur, Norrbotten, 321,4 p. Ett antal silver och bronshorn har också bedömts, väldig fina troféer det också.

Till sist björnskytten Ronald Nyström, boende i Vistträsk, Älvsbyn. Skottplats: Palja NV-sluttning inom RFN-området Jokkmokk, Norrbotten. Skallens poängsumma blev 56,2.

Samtliga bedömningar är gjorda av Stig Engman, Jägarnas Riksförbund.

När det gäller trofébedömning är det självklart trevligt att äga en fin trofé. Men man får inte glömma vilket värde det sitter i själva dokumentationen. Tänk på hur mycket kan vi lära oss om, varför just vissa markerna hyser dessa mäktiga djur.

Alla ni som har troféer som ligger i uthus eller lador, plocka fram dem och ring till din närmaste bedömare. Kanske har du viktig information till oss.

Stig Engman trofébedömare,

Jägarnas Riksförbund

Lista på trofébedömare finns på:

www.jagarnasriksforbund.se